logo

Nhãn hiệu

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đăng ký nhãn hiệu trong công ty hợp danh

Đăng ký nhãn hiệu trong công ty hợp danh

Nhãn hiệu là gì? Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu? Quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định như thế nào? Điều kiện và quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu như thế nào? Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý những gì?

Chi tiết cách sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong công ty hợp danh

Chi tiết cách sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong công ty hợp danh

Doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bổ sung đơn; tách đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.