logo
Thư viện câu hỏi
Thông tin người hỏi
Hoặc đăng nhập để gửi câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Điểm mới của Thông tư 66 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Điểm mới của Thông tư 66 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 30/10/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4409/TCT-KK giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

10 khoản trợ cấp cho người lao động đồng loạt tăng từ 01/7/2020

10 khoản trợ cấp cho người lao động đồng loạt tăng từ 01/7/2020

Hôm qua, ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua mức lương cơ sở năm 2020 là 1,6 triệu đồng/tháng. Với sự thay đổi này, không chỉ công chức, viên chức - người hưởng lương trực tiếp từ ngân sách Nhà nước mà kể cả người lao động tại các doanh nghiệp cũng có những tác động đáng kể.

Yêu cầu văn bản

Gửi nội dung văn bản bạn cần cho chúng tôi

Gửi thêm tên văn bản, số hiệu văn bản nếu bạn biết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh hơn