logo
Thư viện câu hỏi
Thông tin người hỏi
Hoặc đăng nhập để gửi câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Đã có hướng dẫn chi tiết tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm

Đã có hướng dẫn chi tiết tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm

Ngày 15/8/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn chi tiết một số thuật ngữ sử dụng trong tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

“Kết đắng” khi đuổi nhân viên trái luật

“Kết đắng” khi đuổi nhân viên trái luật

Dù được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tuy nhiên, trên thực tế, người lao động luôn là bên yếu thế trong quan hệ lao động. Để bảo vệ việc làm cũng như thu nhập cho người lao động, pháp luật đặt ra nhiều hình phạt cho doanh nghiệp khi đuổi việc nhân viên trái luật.

Yêu cầu văn bản

Gửi nội dung văn bản bạn cần cho chúng tôi

Gửi thêm tên văn bản, số hiệu văn bản nếu bạn biết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh hơn