logo
Thư viện câu hỏi
Thông tin người hỏi
Hoặc đăng nhập để gửi câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2019 là khoản tiền tổ chức, cá nhân phải trả khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu văn bản

Gửi nội dung văn bản bạn cần cho chúng tôi

Gửi thêm tên văn bản, số hiệu văn bản nếu bạn biết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh hơn