logo
Thư viện câu hỏi
Đặt câu hỏi
Tra cứu nội dung tương tự
Hoặc xem thêm các câu hỏi khác tại Thư viện câu hỏi
Đơn giản hóa cấp giấy phép thành lập VPĐD của nhà xuất bản nước ngoài

Đơn giản hóa cấp giấy phép thành lập VPĐD của nhà xuất bản nước ngoài

Ngày 7/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3 trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần?

3 trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần?

Hiện nay, pháp luật quy định có 3 trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần phụ thuộc vào loại cổ phần, thời điểm chuyển nhượng và quy định của Điều lệ công ty.

Yêu cầu văn bản

Gửi nội dung văn bản bạn cần cho chúng tôi

Gửi thêm tên văn bản, số hiệu văn bản nếu bạn biết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh hơn