logo
Thư viện câu hỏi
Thông tin người hỏi
Hoặc đăng nhập để gửi câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Làm ngày nào trong Tết Nguyên đán 2020 được thêm 300% lương?

Làm ngày nào trong Tết Nguyên đán 2020 được thêm 300% lương?

Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2020. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong những ngày này. Tuy nhiên, nếu phải đi làm, người lao động sẽ được thêm lương. Vậy trường hợp nào thì được trả thêm 300% lương?

Yêu cầu văn bản

Gửi nội dung văn bản bạn cần cho chúng tôi

Gửi thêm tên văn bản, số hiệu văn bản nếu bạn biết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh hơn