logo

Chi tiết cách yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế trong công ty hợp danh

Khi nào được yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế ? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Quy trình giải quyết hồ sơ được quy định như thế nào?

 

I. Khi nào được yêu cầu cấp lại?

Trong các trường hợp sau đây, người yêu cầu là chủ văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ hoặc phó bản văn bằng bảo hộ (với điều kiện phải nộp lệ phí tương ứng):

1. Văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị mất;

2. Văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong.

 

II. Thành phần hồ sơ bao gồm những gì?

1. Tờ khai cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp;

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị hỏng (trong trường hợp văn bằng bảo hộ/phó văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ);

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện;

4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

 

III. Quy trình giải quyết hồ sơ như thế nào?

Để yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ sáng chế, người yêu cầu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có địa chỉ tại 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Cục sở hữu trí tuệ còn có 02 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đã Nẵng.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ sáng chế.

Trường hợp yêu cầu cấp cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Trường hợp yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định. Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để doanh nghiệp sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn nêu trên, doanh nghiệp không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế / phó văn bằng bảo hộ sáng chế và nêu rõ lý do.