logo

UBND Thành phố Hà Nội ra Công văn 3718/UBND-ĐT về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố

Văn bản liên quan

Văn bản mới