logo
Thứ Hai, 28/09/2020

Hướng dẫn mới về tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức từ 2021

Về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, mới đây, ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được quy định như sau:

- Đủ 60 tuổi 03 tháng (với lao động nam) và đủ 55 tuổi 04 tháng (với lao động nữ).

- Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam và 04 tháng với lao động nữ.

Huong dan moi ve tuoi nghi huu cua cong chuc vien chuc tu 2021

Hướng dẫn mới về tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức từ 2021 (Ảnh minh họa)
 

Đồng thời, công chức, viên chức được thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và nhận quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu.

Để đảm bảo thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức, Bộ Nội vụ thống nhất hướng dẫn như sau:

- Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021: Khi xem xét ra thông báo, quyết định nghỉ hưu tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo BLLĐ năm 2019. Nếu đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại; riêng thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thì thực hiện theo BLLĐ 2019;

- Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà bị lùi thời điểm nghỉ hưu thì không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ 2019. Thời điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới