logo

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2810/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dùng để tài trợ

Văn bản liên quan

Văn bản mới