logo

Công văn 3254/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3254/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 14/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ

  -------
  Số: 3254/TCT-CS
  V/v: Chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 293/CT-THNVDT ngày 24/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về trường hợp DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang
  Tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2005 quy định như sau:
  "Điều 153. Sáp nhập doanh nghiệp
  Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyn toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập".
  Tại đim 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:
  "2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng tru đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:
  a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;"
  Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang rà soát kĩ đối với trường hợp Chi nhánh DNTN Hưng Long giải thể và bán lại toàn bộ tài sản và hàng hóa cho DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang để xác định DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang có được coi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư như quy định tại các văn bản nêu trên hay không.
  2. Về trường hợp của Công ty TNHH Hưng Long HG
  Tại tiết b. Khoản 2 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:
  "2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
  Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:
  b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới những tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ đế tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh)".
  Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH Hưng Long HG thành lập ngày 26/12/2012 tại Tổ 4, ấp Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nếu không có dự án đầu tư mới; tài sản, địa điểm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh... vẫn kế thừa của DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư, chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại của DNTN SX-TM Hưng Long Hậu Giang nếu vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC- TCT;
  - Lưu VT, CS (2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới