logo
Thứ Năm, 16/05/2019

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2019 là khoản tiền tổ chức, cá nhân phải trả khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 2019

Hiện nay, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Thông tư 215/2016/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 130/2017/TT-BTC.

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
2 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/hồ sơ 50.000

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 2019

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 2019
 

Trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, có 4 trường hợp sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác