logo
Thứ Hai, 07/10/2019

Tổng hợp mới nhất các mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng phổ biến hiện nay là 20%. Riêng những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đặc biệt thì được áp dụng thuế suất với mức ưu đãi.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013);

- Thông tư 78/2014/TT-BTC;

- Thông tư 96/2015/TT-BTC­.

Cụ thể các mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thuế suất 10%

* Trong thời gian 15 năm:

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch…

Lưu ý: Chỉ áp dụng với doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động dự án; không áp dụng với thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, quan trắc và phân tích môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong các tiêu chí:

+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, giải ngân không quá 03 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, giải ngân không quá 03 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu từ dự án đầu tư.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải qua thẩm định, giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 05 năm kể từ ngày được phép đầu tư.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí:

+ Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao.

+ Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01/01/2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu hoặc tương đương.

Ưu đãi thuế suất 10%

Ưu đãi thuế suất 10% cho nhiều doanh nghiệp

 

* Trong suốt thời gian hoạt động:

- Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp.

- Thu nhập của hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản.

- Thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn…

- Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
 

Thuế suất 15%

Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng hợp các mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 

Thuế suất 17%

* Trong thời gian 10 năm:

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; thiết bị tưới tiêu…

* Trong suốt thời gian hoạt động:

Áp dụng với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau khi hết thời hạn áp dụng thuế suất 10% thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 17%.

Xem thêm:

Cách hiểu sai về chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp?

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác