logo

Tin tức pháp luật

Ý nghĩa của mã số trên thẻ bảo hiểm y tế13/05

Ý nghĩa của mã số trên thẻ bảo hiểm y tế

Với mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia khi khám, chữa bệnh thì mã số trên thẻ bảo hiểm y tế được cấu tạo gồm 15 ký tự với ý nghĩa: