logo
Thứ Ba, 13/10/2020

Hợp đồng lao động từ 2021: Tất cả quy định mới cần biết

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều quy định mới liên quan đến hợp đồng lao động.

Theo đó, những quy định cần biết liên quan đến Hợp đồng lao động từ 2021 gồm:

1/ Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ

Theo khoản 1 Điều 20, từ năm 2021 chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng không xác định thời và hợp đồng xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng sẽ không còn được thừa nhận là hợp pháp kể từ thời điểm này.


2/ Công nhận hợp đồng lao động điện tử

Tương tự như Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 tiếp tục ghi nhận 02 hình thức của hợp đồng là bằng lời nói và bằng văn bản. Bên cạnh đó, Bộ luật này đã bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động điện tử.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản (Điều 14).

quy định mới về Hợp đồng lao động từ 2021

8 quy định mới về Hợp đồng lao động từ 2021 (Ảnh minh họa)


3/ Không được buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ

Khoản 3 Điều 17 quy định, từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động không được buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ.

Ngoài ra, cũng như quy định trước đây, người sử dụng lao động không được thực hiện các hành vi sau:

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động; 

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.


4/ Nội dung thử việc có thể được quy định trong hợp đồng lao động

Nếu như trước đây, hợp đồng thử việc là một loại hợp đồng độc lập, thì từ 01/01/2021, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận về nội dung thử việc trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc độc lập (Điều 24).


5/ Thêm 4 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm 04 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động:

- Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

 Trước đây, chỉ gồm các trường hợp sau được tạm hoãn hợp đồng lao động: Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự; người lao động bị tạm giữ, tạm giam; lao động nữ mang thai;… 


6/ Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do

Trước đây, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng vừa phải đáp ứng thời gian báo trước vừa phải có 01 trong các lý do như: Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;…

Trong khi đó, khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động không cần lý do vẫn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng cần đảm bảo thời gian báo trước.


7/ 7 trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước

Bộ luật Lao động 2019 quy định có 07 trường hợp NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước sau:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.


8/ Thêm 3 trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm 03 trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng được coi là hợp pháp:

- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

- Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

-  Người lao động cung cấp không trung thực thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. 

Trên đây là những quy định mới về Hợp đồng lao động từ 2021 theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác