logo
Thứ Hai, 23/11/2020

Mẫu Đơn ly hôn đơn phương và hướng dẫn cách điền

Khi một trong hai bên không chịu ký tên vào Đơn ly hôn đơn phương, bên còn lại vẫn có thể làm Đơn ly hôn đơn phương để nộp lên Tòa án có thẩm quyền. Hiện nay, Đơn ly hôn đơn phương được trình bày theo mẫu đơn khởi kiện ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP (sửa đổi bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP).

 Mẫu Đơn ly hôn đơn phương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………


ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:.............................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Người bị kiện:..................................................................................................

Địa chỉ..............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):.............................................

Địa chỉ..............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn: 

1.Về quan hệ hôn nhân: (2) ...................................................................................

2. Về con chung: (3) ................................................................................................

3 – Về tài sản : (4) ...................................................................................................

4 –Về công nợ: (5) ...................................................................................................

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) ...............................................................................................................    

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !
 

      NGƯỜI KHỞI KIỆN

                                                                                                                                                        

                                             

Mẫu Đơn ly hôn đơn phương và hướng dẫn cách điền
Mẫu Đơn ly hôn đơn phương và hướng dẫn cách điền (Ảnh minh họa)
 

Cách điền Đơn ly hôn đơn phương

1. Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào Ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

2. Trình bày lý do, yêu cầu về việc giải quyết ly hôn đơn phương và kết quả của cuộc hôn nhân là: “tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung cũng đã mất, mục đích hôn nhân không đạt được”.

3. Trình bày rõ hai vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu con trên 07 tuổi)….

4. Khi có tài sản chung, muốn phân chia tài sản như nào thì ghi rõ đề nghị tại mục này. Nếu không có tài sản chung hoặc không cần Tòa chia thì ghi rõ không có hoặc không yêu cầu Tòa án chia.

5. Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng có công nợ chung gì nếu muốn Tòa án phân chia thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

6. Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết vợ/chồng của mình đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên không thể tham dự phiên tòa…

Xem thêm:

Hướng dẫn thủ tục ly hôn khi một người không ký đơn ly hôn
 

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác