logo
Thứ Hai, 18/01/2021

Mức hưởng bảo hiểm y tế 2021 của người về hưu

Người lao động tham gia BHXH khi về hưu được hưởng sẽ được hưởng nhiều chế độ trong đó có bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy, mức hưởng BHYT 2021 của người về hưu thế nào?

Mục lục bài viết
  • Cứ nghỉ hưu là được cấp thẻ BHYT miễn phí có đúng không?
  • Mức hưởng BHYT của người lao động hưởng lương hưu hàng tháng thế nào?
  • Mức hưởng BHYT khi nhận BHXH 1 lần lúc nghỉ hưu
  • Người về hưu được hưởng BHYT miễn phí khi nào?
  • Người về hưu hưởng BHYT miễn phí được thay đổi nơi KCB ban đầu không?

Cứ nghỉ hưu là được cấp thẻ BHYT miễn phí có đúng không?

Câu hỏi: Tới đây tôi chuẩn bị về hưu, thẻ BHYT đang sử dụng sắp hết hạn. Bạn bè tôi có nói nghỉ hưu sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí nên không cần mua nữa. Cho tôi hỏi, nghỉ hưu có phải mua thẻ BHYT nữa không? - Bùi Khang (Quảng Trị).

Trả lời:

Theo khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014, đối tượng tham gia BHYT được quy định như sau:

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Từ quy định trên, người đang hưởng lương hưu được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng BHYT. Như vậy, người lao động nghỉ hưu đang hưởng lương sẽ được hưởng BHYT miễn phí.

Tuy nhiên, chỉ áp dụng với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhận BHXH một lần sẽ không được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT miễn phí. Lúc này, người lao động có thể tham gia BHYT theo hình thức khác.

Như vậy, không phải cứ nghỉ hưu là được nhận thẻ BHYT. Người lao động hưởng lương hưu, không nhận trợ cấp BHXH một lần sẽ được cơ quan BHXH đóng BHYT.

muc huong bhyt 2021 cua nguoi ve huu

Mức hưởng BHYT 2021 của người về hưu quy định thế nào?​ (Ảnh minh họa)


Mức hưởng BHYT của người lao động hưởng lương hưu hàng tháng thế nào?

Câu hỏi: Bố tôi vừa nhận quyết định nghỉ hưu và hưởng lương hàng tháng. Tôi được biết người lao động về hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí, vậy mức hưởng được quy định thế nào? - Nguyễn Nga (Lai Châu).

Trả lời:

Theo khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014, mức hưởng BHYT của người lao động nghỉ hưu được cơ quan BHXH đóng BHYT như sau:

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

+ 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã.

+ 100% chi phí khám, chữa bệnh với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở 2021 là 1,49 triệu đồng, chi phí khám, chữa bệnh phải thấp hơn 223.500 đồng).

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (lớn hơn 8,94 triệu đồng).

+ 95% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến

Căn cứ khoản 15 Luật BHYT sửa đổi 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định nêu trên theo tỷ lệ sau:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Từ quy định trên, người hưởng lương đi khám, chữa bệnh trái tuyến được thanh toán chi phí, cụ thể:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% của 95% chi phí điều trị nội trú tương ứng 38%.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% của 95% chi phí điều trị nội trú tương ứng 95%.

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh của 95% tương ứng 95%.


Mức hưởng BHYT khi nhận BHXH 1 lần lúc nghỉ hưu

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, đã nhận BHXH một lần lúc nghỉ hưu thì phải tự mua BHYT có đúng không hay sẽ được hưởng BHYT miễn phí. Nếu tự mua thì mức hưởng thế nào? – Quách Dung (dungquach…@gmail.com).

Trả lời:

Theo những phân tích trên, người lao động nhận BHXH một lần khi nghỉ hưu không được cấp thẻ BHYT miễn phí. Lúc này, họ có thể tham gia BHYT theo hình thức BHYT hộ gia đình.

Mức hưởng BHYT hộ gia đình theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014 gồm mức hưởng BHYT trái tuyến và đúng tuyến.

Mức hưởng BHYT đúng tuyến

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

+ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Mức hưởng BHYT trái tuyến

Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán mức hưởng như trên với tỷ lệ:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% của 80% chi phí điều trị nội trú tương ứng 38%.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% của 80% chi phí điều trị nội trú tương ứng 80%.

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh của 80% tương ứng 80%.

muc huong bhyt 2021 cua nguoi ve huu

Người tham gia BHXH về hưu được hưởng BHYT (Ảnh minh họa)


Người về hưu được hưởng BHYT miễn phí khi nào?

Câu hỏi: Xin hỏi, đã về hưu và hưởng lương thì khi nào được hưởng BHYT? - Minh Sơn (Hà Tĩnh).

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 59 Luật BHXH 2014, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Do đó, từ thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động được hưởng quyền lợi BHYT, được cấp thẻ BHYT miễn phí.


Người về hưu hưởng BHYT miễn phí được thay đổi nơi KCB ban đầu không?

Câu hỏi: Mẹ em đã về hưu, đã được cấp thẻ BHYT miễn phí. Do nơi khám, chữa bệnh ban đầu khá xa nhà nên mỗi lần ốm đau, đi lại khá bất tiện. Vì vậy, gia đình muốn xin đổi nơi khám, chữa bệnh về bệnh viện gần nhà. Cho em hỏi, thẻ BHYT của người lao động đang hưởng lương hưu có được thay đổi nơi khám, chữa bệnh không? - Hoàng Lam (lamhoang…@gmail.com).

Trả lời:

Theo Điều 26 Luật BHYT 2008, việc đăng ký khám, chữa bệnh được quy định như sau:

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Qua quy định trên, mẹ bạn đang tham gia BHYT nên được thay đổi cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và đăng ký thay đổi vào đầu mỗi quý. Vì vậy, gia đình bạn có thể làm hồ sơ xin thay đổi nơi khám, chữa bệnh cho mẹ bạn.

Theo đó, hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Trên đây là mức hưởng BHYT 2021 của người về hưu. Nếu còn thắc mắc nào khác, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

>> Mức hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục năm 2021

Tin cùng chủ đề

Tin pháp luật khác