logo
Thứ Ba, 11/06/2019

Quyền lợi của người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục sẽ thay đổi từ 1/7/2019

Người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục có nhiều quyền lợi hơn so với những đối tượng thông thường khác. Tuy nhiên, từ 1/7/2019, chi tiết về quyền lợi này sẽ tiếp tục thay đổi.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, đối với người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên khi khám chữa bệnh đúng tuyến, khám cấp cứu mà có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng (Không áp dụng đối với trường hợp người bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến).

Quyền lợi của người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục sẽ thay đổi từ 1/7/2019

Quyền lợi của người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục sẽ thay đổi từ 1/7/2019

 

Trước ngày 1/7, khi mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng thì 6 tháng lương cơ sở là 8.340.000 đồng. Tức là chỉ cần người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm đạt mức này sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Tuy nhiên, từ 1/7/2019, khi lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng thì số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT trong năm lớn hơn 8.940.000 đồng mới được hưởng quyền lợi này.

Người tham gia BHYT nên lưu ý điều này để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.

Xem thêm:

Đóng Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

Xác định thời gian đóng Bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm như thế nào?

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác