logo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 182/KH-UBND về việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản mới