logo

Quyết định 1204/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 50 công dân hiện đang cư trú tại Singapore

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: 483&484-07/2017
  Số hiệu: 1204/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: 08/07/2017
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đại Quang
  Ngày ban hành: 26/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  -------
  Số: 1204/QĐ-CTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  ------------------------
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 234/TTr-CP ngày 29/5/2017,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 50 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trần Đại Quang

   
   
  DANH SÁCH
  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-CTN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch nước)
   

  1. Phan Thị Bích Hạnh, sinh ngày 04/02/1988 tại Bạc Liêu
  Hiện trú tại: BLK 622C, Punggol Central #09-286
  Giới tính: Nữ
  2. Phạm Kiều Phương, sinh ngày 29/5/1987 tại An Giang
  Hiện trú tại: BLK 53, Havelock Road, # 33-118, S161053
  Giới tính: Nữ
  3. Hà Thị Mỹ Nga, sinh ngày 10/4/1988 tại Bến Tre
  Hiện trú tại: BLK 48 Bedok South Ave 3, #06-238, S460048
  Giới tính: Nữ
  4. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 09/01/1986 tại Bạc Liêu
  Hiện trú tại: Blk 429B Yishun Ave 11 #13-362, S762429
  Giới tính: Nữ
  5. Thái Thị Mỹ Linh, sinh ngày 11/7/1982 tại Đồng Tháp
  Hiện trú tại: BLK 288 Tampines St 22 #10-326, S520288
  Giới tính: Nữ
  6. Nguyễn Thị Bích Huyền, sinh ngày 29/9/1989 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 13 Teck Whye Lane, #23-206, S680013
  Giới tính: Nữ
  7. Huỳnh Thanh Hương, sinh ngày 17/8/1980 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: BLK 107 Pasir Ris St 12, #03-59, S510107
  Giới tính: Nữ
  8. Hồ Mỹ Kín, sinh ngày 12/10/1985 tại Lâm Đồng
  Hiện trú tại: BLK 41 Chai Chee Str #03-14, S461041
  Giới tính: Nữ
  9. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 26/11/1987 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: 629 Senja Rd #25-192, S670629
  Giới tính: Nữ
  10. Đặng Thị Nương, sinh ngày 05/4/1981 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 445 Yishun Ave 11
  Giới tính: Nữ
  11. Bùi Thị Thúy, sinh ngày 13/3/1984 tại Đồng Tháp
  Hiện trú tại: BLK 683C Woodlands Drive 62 #05-147, S733683
  Giới tính: Nữ
  12. Ngô Thị Lắm, sinh ngày 12/8/1986 tại Bạc Liêu
  Hiện trú tại: BLK 867 Yishun St 81#07-31, S760867
  Giới tính: Nữ
  13. Trần Thị Vân, sinh ngày 12/4/1985 tại Bình Dương
  Hiện trú tại: BLK 119 Hoching Rd #04-119, S610119
  Giới tính: Nữ
  14. Lê Thị Quí, sinh ngày 24/9/1986 tại Đồng Tháp
  Hiện trú tại: BLK 462 Crawford Lane #04-51, S190462
  Giới tính: Nữ
  15. Đoàn Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 11/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: BLK 117C Rivervale Drive #16-56, S543117
  Giới tính: Nữ
  16. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 16/4/1991 tại An Giang
  Hiện trú tại: BLK 178B Rivervale Crescent #09-433, S542178
  Giới tính: Nữ
  17. Lý Thị Ngọc Trân, sinh ngày 28/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: BLK 206 Boon Lay Dr #19-47, S640206
  Giới tính: Nữ
  18. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 16/01/1989 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 104 Gangsa Rd #06-59, S670104
  Giới tính: Nữ
  19. Lâm Như Thảo, sinh ngày 08/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: BLK 835 Tampines St 83 #03-04, S520835
  Giới tính: Nữ
  20. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/7/1979 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 814 Tampines St 81 #03-564 S520814
  Giới tính: Nữ
  21. Hứa Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 14/7/1987 tại Cần Thơ
  Hiện trú tại: BLK 663D Senja Rd #25-131, S674633
  Giới tính: Nữ
  22. Phan Thị Trà My, sinh ngày 10/6/1988 tại Đồng Nai
  Hiện trú tại: BLK 271C Punggol Walk #14-537, S823271
  Giới tính: Nữ
  23. Nguyễn Thị Kiều Sương, sinh ngày 26/10/1986 tại Đắk Lắk
  Hiện trú tại: BLK 159 Yishun Street II, #04-162
  Giới tính: Nữ
  24. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 24/10/1979 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: BLK 66 Kallang Bahru #04-499, S330066
  Giới tính: Nữ
  25. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 29/9/1988 tại Đồng Nai
  Hiện trú tại: BLK 109 Petir Rd #22-22, S678276
  Giới tính: Nữ
  26. Đào Thị Phương Ngọc, sinh ngày 31/3/1988 tại Bến Tre
  Hiện trú tại: BLK 242 Hougang St 22 #09-97, S530242
  Giới tính: Nữ
  27. Trần Thị Nga, sinh ngày 21/8/1983 tại Vĩnh Long
  Hiện trú tại: BLK 258B Punggol Field #09-01, S822258
  Giới tính: Nữ
  28. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/6/1990 tại Sóc Trăng
  Hiện trú tại: BLK 343 Clementi Ave 5 #09-208, S120343
  Giới tính: Nữ
  29. Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 10/02/1984 tại Sóc Trăng
  Hiện trú tại: BLK 52 Teban Gardens Rd #08-593, S600052
  Giới tính: Nữ
  30. Trần Thị Kiên, sinh ngày 08/3/1983 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 318C Yishun Ave 9 #13-146, S363318
  Giới tính: Nữ
  31. Nguyễn Thị Kim Kiểu, sinh ngày 16/10/1985 tại Hậu Giang
  Hiện trú tại: BLK 204 Marsiling Drive #04-194, S730204
  Giới tính: Nữ
  32. Quách Thanh Thảo, sinh ngày 18/10/1985 tại Tiền Giang
  Hiện trú tại: BLK 32 Chai Chee Avenue #02-224, S461032
  Giới tính: Nữ
  33. Đặng Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 01/02/1986 tại An Giang
  Hiện trú tại: BLK 503 Bedok North St 3 #07-98, S460503
  Giới tính: Nữ
  34. Phạm Trần Trúc My, sinh ngày 26/01/1981 tại Ninh Thuận
  Hiện trú tại: BLK 709 Pasir Ris Drive 10 #03-175, S510709
  Giới tính: Nữ
  35. Simé Rônisam, sinh ngày 19/01/1979 tại Long An
  Hiện trú tại: BLK 284 Toh Guan Road #03-269, S600284
  Giới tính: Nữ
  36. Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 27/3/1990 tại Khánh Hòa
  Hiện trú tại: BLK 655A Jurong West St 61 #15-514, S641655
  Giới tính: Nữ
  37. Trần Thị Xuân Quí, sinh ngày 11/01/1986 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 688 Hougang St 61 #11-212, S530688
  Giới tính: Nữ
  38. Trương Thị Thu Hoanh, sinh ngày 29/8/1987 tại Tiền Giang
  Hiện trú tại: BLK 467A Admiralty Drive #03-157, S751467
  Giới tính: Nữ
  39. Phạm Thị Tưởng, sinh ngày 08/01/1986 tại Bình Dương
  Hiện trú tại: BLK 10 Boon Lay Drive #03-28, S649929
  Giới tính: Nữ
  40. Phan Lê Thu Hiền, sinh ngày 18/10/1980 tại Hà Nội
  Hiện trú tại: BLK 324 Clementi Ave 5 #02-219, S120324
  Giới tính: Nữ
  41. Lương Văn Tuyển, sinh ngày 13/9/1979 tại Đồng Tháp
  Hiện trú tại: BLK 324 Clementi Ave 5 #02-219, S120324
  Giới tính: Nam
  42. Lê Thị Ngư Hằng, sinh ngày 03/3/1977 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: BLK 284 Yishun Ave 6 #10-116, S760284
  Giới tính: Nữ
  43. Lâm Thị Kim Phụng, sinh ngày 09/01/1983 tại Đồng Tháp
  Hiện trú tại: BLK 987B Buangkok Green #02-37, S532987
  Giới tính: Nữ
  44. Nguyễn Thúy Phụng, sinh ngày 25/7/1971 tại TP. Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: BLK 443A Fajar Road #07-106, S671443
  Giới tính: Nữ
  45. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 27/9/1986 tại Tiền Giang
  Hiện trú tại: BLK 442C Fajar Road #02-08, S673442
  Giới tính: Nữ
  46. Lê Thụy Hoàng Oanh, sinh ngày 29/11/1978 tại Vĩnh Long
  Hiện trú tại: BLK 438 Fajar Road #05-408, S670438
  Giới tính: Nữ
  47. Võ Thị Bích Nhung, sinh ngày 24/3/1989 tại Tiền Giang
  Hiện trú tại: BLK 676A Choa Chu Kang Crescent #02-461, S681676
  Giới tính: Nữ
  48. Nguyễn Ngọc Viên, sinh ngày 02/7/1988 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 668A Woodlands Drive 75 #15-18, S731688
  Giới tính: Nữ
  49. Mai Thị Thúy Nga, sinh ngày 10/10/1992 tại Tây Ninh
  Hiện trú tại: BLK 213 Chua Chu Kang Central #12-96, S680213
  Giới tính: Nữ
  50. Dương Thị Anh, sinh ngày 08/9/1986 tại Long An
  Hiện trú tại: BLK 528 Bukit Batok St 51 #10-68, S650528.
  Giới tính: Nữ

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam của Quốc hội, số 56/2014/QH13
  Ban hành: 24/06/2014 Hiệu lực: 26/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới