logo

Quyết định 2131/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: 1025&1026-10/2015
  Số hiệu: 2131/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: 03/10/2015
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
  Ngày ban hành: 23/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  --------
  Số: 2131/QĐ-CTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  --------
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 391/TTr-CP ngày 26/8/2015,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trương Tấn Sang

   
   
  DANH SÁCH
  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-CTN ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)
   
  1. Võ Thành Đạm, sinh ngày 28/7/1977 tại Long An
  Hiện trú tại: Ovre Kjellerstuvei 8, 2007 Kjeller
  Giới tính: Nam
  2. Đỗ Cao Phú, sinh ngày 25/4/1982 tại Đồng Nai
  Hiện trú tại: Havornbrautene 7A 4049 Hafrsfjord
  Giới tính: Nam
  3. Lê Thị Xuân Thu, sinh ngày 23/01/1967 tại TP Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Storgata 92D, 3182 Horten
  Giới tính: Nữ
  4. Nguyễn Thị Diễm Thảo, sinh ngày 11/9/1977 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hiện trú tại: Markveien 2, 2000 lillestrum
  Giới tính: Nữ
  5. Nguyễn Thị Thúy Chi, sinh ngày 08/02/1983 tại Bình Định
  Hiện trú tại: Guldalsgata 30,2010 Strommen
  Giới tính: Nữ
  6. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 29/8/1982 tại Bình Dương
  Hiện trú tại: Radyrveien 3b, 0595 Oslo
  Giới tính: Nữ
  7. Lâm Hồng Thi, sinh ngày 01/4/1983 tại Cần Thơ
  Hiện trú tại: Fransstubben 7E, 2074 Eidsvoll Verk
  Giới tính: Nữ
  8. Lương Ngọc Vy, sinh ngày 18/9/1978 tại Bình Định
  Hiện trú tại: huldreveien 72, 3042 Drammen
  Giới tính: Nữ
  9. Huỳnh Thị Như Loan, sinh ngày 23/8/1978 tại Khánh Hòa
  Hiện trú tại: Georg Stangs Vei 3,1473 Lorenskog
  Giới tính: Nữ
  10. Phạm Thị Hồng Vẫn, sinh ngày 12/10/1990 tại Khánh Hòa
  Hiện trú tại: Bjornetanet 3D, 2014 Blystadlia
  Giới tính: Nữ
  11. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 03/8/1981 tại Tiền Giang
  Hiện trú tại: Ostehaus Gate 7B, 0183 Oslo
  Giới tính: Nữ
  12. Đào Thị Vân, sinh ngày 02/8/1979 tại Bắc Giang
  Hiện trú tại: Kjennveien 60, 1470 Lorenskog
  Giới tính: Nữ
  13. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Nai
  Hiện trú tại: Kristoffer Robins Vei 16, 0978 Oslo.
  Giới tính: Nữ
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới