logo

Cập nhật thông báo ứng dụng bán hàng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tại sao phải cập nhật thông báo ứng dụng bán hàng? Cập nhật ở đâu? Thời điểm cập nhật là khi nào?

I. Khi nào phải cập nhật?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, doanh nghiệp có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo về ứng dụng bán hàng bằng cách truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và khai báo thông tin theo mẫu.

Định kỳ cập nhật thông báo ứng dụng bán hàng trên di động (Ảnh minh họa)

 

II. Tại sao phải cập nhật?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu doanh nghiệp không tiến hành cập nhật, Bộ Công thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu doanh nghiệp vẫn không có phản hồi thì Bộ Công thương hủy bỏ thông tin về ứng dụng bán hàng đã thông báo trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Căn cứ pháp lý (2)
1 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử
Chi tiết căn cứ: Điều 12
2 Thông tư 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Chi tiết căn cứ: Điều 12