logo

Thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ mục đích thương mại phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

I. Đối tượng

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình và phải thực hiện thủ tục thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng với Bộ Công thương (trừ ứng dụng di động có cả chức năng bán hàng và chức năng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử), đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục thông báo một lần cho tất cả các phiên bản của mỗi ứng dụng.

Thông tin về ứng dụng bán hàng phải thông báo bao gồm:

- Tên ứng dụng;

- Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng;

- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

- Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử.

Thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động (Ảnh minh họa)

 

II. Quy trình thông báo

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Xác nhận đăng ký tài khoản

Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một tài khoản hoặc yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin (doanh nghiệp bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của doanh nghiệp (doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại).

Bước 3: Thông báo ứng dụng

Thực hiện lần lượt theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử;

- Chọn "Thông báo website thương mại điện tử bán hàng";

- Chọn "Thêm mới thông báo website";

- Khai báo thông tin theo mẫu;

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

- Đính kèm file theo hướng dẫn;

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ: Bộ Công thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên ứng dụng bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: doanh nghiệp phải quay về thực hiện lại Bước 3; trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu doanh nghiệp không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.
 

III. Công khai thông tin

Ứng dụng bán hàng đã được thông báo sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT; các thông tin được công khai bao gồm:

- Hệ điều hành, tên, địa chỉ truy cập và logo của ứng dựng theo thông báo;

- Tên doanh nghiệp và thông tin liên hệ của doanh nghiệp;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

IV. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có các trách nhiệm sau đây:

- Cung cấp đầy đủ các thông tin sau trên ứng dụng:

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Số điện thoại, email hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác;

+ Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu pháp luật quy định phải có) đối với hàng hóa, dịch vụ  thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ các quy định có liên quan khác sau khi đã thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng, cụ thể như sau:

- Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng;

- Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến;

- Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến.