logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Ban hành: 14/05/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Ban hành: 31/12/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Ban hành: 29/12/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ và bổ sung một số Danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 03/10/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp Ban hành: 16/11/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo Ban hành: 19/09/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Ban hành: 30/10/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Ban hành: 30/05/2018 Hết Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện Ban hành: 26/12/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 83/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, điều kiện, trách nhiệm của cơ quan đề nghị, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước Ban hành: 17/08/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 09/07/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 12/10/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 26/07/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN Ban hành: 27/06/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản Ban hành: 28/06/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền Ban hành: 06/09/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Ban hành: 24/09/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ Ban hành: 27/12/2014 Hết Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Ban hành: 07/12/2017 Hết Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam Ban hành: 09/12/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về