logo

Văn bản sắp có hiệu lực

Tình trạng
Quyết định 296/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Ban hành: 27/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ban hành: 23/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 03/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ Ban hành: 11/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 15/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Mẫu Hồ sơ Khám giám định y khoa" Ban hành: 15/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm" Ban hành: 01/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ Ban hành: 22/01/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 52/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ban hành: 31/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng Ban hành: 11/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 06/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia Ban hành: 31/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 05/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô Ban hành: 25/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 07/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về bảo trì công trình hàng hải Ban hành: 14/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao Ban hành: 18/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 10/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao Ban hành: 18/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường Ban hành: 19/02/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá xây dựng biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 13/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về