logo

Văn bản sắp hết hiệu lực

Tình trạng
Nghị định 55/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra Ban hành: 09/05/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 09/12/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng Ban hành: 27/08/2015 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ Ban hành: 06/05/2015 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Ban hành: 12/08/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 102/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư Ban hành: 29/11/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 80/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Ban hành: 08/10/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản Ban hành: 20/06/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 52/2010/NĐ-CP của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá Ban hành: 17/05/2010 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển Ban hành: 31/03/2010 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 32/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam Ban hành: 30/03/2010 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản Ban hành: 13/02/2009 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế Ban hành: 02/05/2008 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 05/2007/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản Ban hành: 31/07/2007 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường Ban hành: 27/11/2006 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ Ban hành: 30/06/2006 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 03/2006/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trên các vùng biển Việt Nam Ban hành: 27/03/2006 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 10/2005/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng Ban hành: 08/12/2005 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 66/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản Ban hành: 19/05/2005 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản Ban hành: 04/05/2005 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về