logo

Văn bản sắp hết hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực Ban hành: 31/07/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 107/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 29/12/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 18/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường Ban hành: 31/08/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 63/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Ban hành: 01/07/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 31/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng Ban hành: 28/12/2015 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 03/2015/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban hành: 15/12/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Ban hành: 23/10/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Ban hành: 02/07/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 15/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS Ban hành: 26/06/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 16/06/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 10/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo Ban hành: 29/01/2015 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Ban hành: 24/11/2014 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Ban hành: 15/11/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Ban hành: 19/06/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 03/05/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13 Ban hành: 11/11/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 của Quốc hội Ban hành: 14/06/2005 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 của Quốc hội Ban hành: 03/12/2004 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 Ban hành: 26/11/2003 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường Ban hành: 21/03/1995 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về