logo

Văn bản sắp sửa đổi

Tình trạng
Thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Ban hành: 29/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 39/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông Ban hành: 26/12/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 46/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo Ban hành: 26/12/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 36/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa Ban hành: 24/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 35/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý Ban hành: 15/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Ban hành: 30/06/2016 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 03/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Ban hành: 31/03/2016 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ban hành: 01/12/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về