logo

Văn bản sắp sửa đổi

Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ Ban hành: 15/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 11/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ Ban hành: 02/06/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13 Ban hành: 05/04/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ban hành: 19/11/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 Ban hành: 02/10/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Thú y của Quốc hội, số 79/2015/QH13 Ban hành: 19/06/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13 Ban hành: 19/06/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 81/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Ban hành: 30/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13 Ban hành: 27/11/2014 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13 Ban hành: 26/11/2014 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Ban hành: 21/07/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13 Ban hành: 18/06/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội, số 44/2013/QH13 Ban hành: 26/11/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ban hành: 15/11/2013 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Dự trữ quốc gia của Quốc hội, số 22/2012/QH13 Ban hành: 20/11/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13 Ban hành: 20/06/2012 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12 Ban hành: 17/06/2010 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12 Ban hành: 23/11/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12 Ban hành: 23/11/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về