logo

Định kỳ báo cáo website dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

Theo định kỳ, doanh nghiệp có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của website trong năm trước đó.

I. Thời hạn báo cáo

Trước ngày 15/01 hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo website dịch vụ thương mại điện tử bằng cách gửi báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử thể hiện số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi được Bộ Công Thương yêu cầu về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Thủ tục báo cáo website dịch vụ thương mại điện tử (Ảnh minh họa)

 

II. Cách thức báo cáo

Doanh nghiệp có thể báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo một trong các phương thức sau:

- Gửi báo cáo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp trên Cổng thông tin quản lý website thương mại điện tử.

- Nộp báo cáo trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

 

III. Thành phần hồ sơ

- Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử;

- Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý (2)
1 Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử
Chi tiết căn cứ: Điều 57
2 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử
Chi tiết căn cứ: Điều 20