logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Có được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi chấp hành hình phạt tù hay không?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Người đang thi hành án phạt tù mà phải đi viện khám thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không khi mà người đó có thẻ và thẻ đó vẫn có giá trị tại thời điểm khám bệnh ? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Khoản 4 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về việc thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng như sau:

4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.”

Bên cạnh đó, Điều 20 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014) cũng quy định thêm về trường hợp thu hổi thẻ bảo hiểm y tế như sau:

Điều 20. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;

b) Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế;

c) Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.

2. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, kể từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành, người tham gia được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi bảo hiểm y tế và việc chấp hành hình phạt tù không phải là trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với phạm nhân theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, cụ thể như sau:

Điều 13. Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân

1. Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án hình sự và quy định tại Nghị định này.

2. Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng do cơ sở chữa bệnh chỉ định theo bệnh lý và theo mức độ nặng, nhẹ của bệnh tật. Tiền thuốc chữa bệnh thông thường hàng ngày cho phạm nhân được cấp tương đương 02 kg gạo/01 người/01 tháng.

3. Phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Như vậy, việc chấp hành hình phạt tù không phải là trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mất hiệu lực.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com