logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Bố có được bán nhà sau khi mẹ mất mà không được sự đồng ý của các con không?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Nhà tôi có 3 chị em, mẹ tôi mất vào năm 2011 (đã có giấy chứng tử). Nay cha tôi đã chuẩn bị cưới vợ khác và đuổi 3 chị em tôi ra khỏi nhà, hiện nay 3 chị em mỗi người ở 1 nơi. Hiện tại cha tôi định bán phần đất chung của cha mẹ tôi (do cha tôi đứng tên đất). Cho tôi hỏi vậy cha tôi có quyền bán mà không cần có sự đồng ý của chúng tôi không?
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất này là tài sản chung của bố mẹ bạn nhưng do một mình bố bạn đứng tên.

Khi mẹ bạn qua đời, không để lại di chúc (nếu có di chúc hợp pháp về vấn đề này thì thực hiện theo di chúc) thì ½ mảnh đất thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn sẽ trở thành di sản thừa kế. Các bạn và bố là các đồng thừa kế trong khối tài sản đó. Cụ thể Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định về vấn đề này như sau:

“Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Như vậy, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo điểm a khoản 1 Điều 651 nêu trên theo thông tin bạn cung cấp gồm có: 3 chị em bạn, bố bạn (và những người khác theo liệt kê tại khoản a nêu trên nếu có) là các đồng thừa kế của mẹ bạn và được hưởng phần bằng nhau trong khối tài sản của mẹ bạn để lại (1/2 mảnh đất và tài sản khác nếu có).

Trong trường hợp bố bạn muốn bán mảnh đất đó thì phải có sự đồng ý của các bạn và tiền thu được sau khi bán phải chia cho các bạn theo giá trị phần đất mà các bạn được hưởng.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com