logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Thời gian thử việc cũng phải đóng BHXH bắt buộc?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng thuộc điện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy, thời gian thử việc 2 tháng có thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, trong đó đáng chú ý là sự bổ sung của đối tượng “người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13:

“1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.”

Theo thông lệ, trước khi ký hợp đồng lao động chính thức, người lao động sẽ phải trải qua một thời gian thử việc kéo dài không quá 60 ngày. Khoản 1 Điều 26 quy định về thời gian thử việc như sau:

“1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.”

Như vậy, thời gian thử việc được quy định trong hợp đồng thử việc không thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vì hợp đồng thử việc chưa phải là hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật thì nội dung của hợp đồng thử việc cũng không bắt buộc phải có điều khoản về bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, nếu “thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc” theo hướng dẫn tại công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com