logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Hợp đồng chuyển nhượng vốn ghi nhận giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường có được không?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Theo tôi được biết đối với hợp đồng chuyển nhượng vốn thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Như thế thì tôi có thể ghi trong hợp đồng chuyển nhượng vốn thấp hơn giá thị trường để khỏi phải đóng thuế có được không? Xin tư vấn giúp tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:    

Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau:

“Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng.

a.1) Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Như vậy, đối với hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán hợp đồng không phù hợp giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Do đó, bạn không thể ghi giá chuyển nhượng vốn thấp hơn giá thị trường khỏi đóng thuế thu nhập.

Xem thêm:

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;

- Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com