logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Có được xuất hóa đơn đỏ có giá trị dưới 200.000 đồng?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Trong trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có giá trị dưới 200 ngàn đồng mà bên mua có mong muốn được xuất hóa đơn thì bên mua có được xuất hóa đơn không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn được quy định tại Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Như vậy, khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ dưới 200.000 đồng không bắt buộc phải xuất hóa đơn, nhưng nếu bên mua có yêu cầu thì bên bán vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn. Khi thực hiện việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ dưới 200.000 đồng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com