logo

Cục Quản lý Dược ra Công văn 12561/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (công bố bổ sung)

Văn bản liên quan

Văn bản mới