logo

Công văn 2507/QLD-KD đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2507/QLD-KD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 17/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  ____________

  Số: 2507/QLD-KD
  V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Các cơ sở sản xut, nhập khu thuc.

   

  Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 188/KCB-NV ngày 11/03/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc tổng hp nhu cầu phòng chống dịch Covid-19, trong đó, có danh mục nhu cầu thuốc thiết yếu điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh mắc Covid-19.

  Tiếp theo các Công văn số 826/QLD-KD ngày 31/01/2020 và số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược gửi các Cơ sở về việc đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, để đảm bảo cung ứng đủ thuc và kịp thời phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc đảm bảo cung ứng kịp thời các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh mắc Covid-19 cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

  (Xin gửi kèm Công văn số 188/KCB-NV ngày 11/03/2020).

  Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khn trương triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
  - Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
  - Vụ/ Cục: KHTC; KCB, YTDP; VPB (để p/h);
  - CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  - SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Website Cục QLD;
  - Lưu: VT, GT, KD.

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG


   

   
  Đỗ Văn Đông

   

   

   

  BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ
  KHÁM, CHỮA BỆNH

  ____________

  Số: 188/KCB-NV
  V/v: Tổng hợp nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Tài chính

   

  Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận được công văn số 1139/BYT-KHTC ngày 10/03/2020 của Vụ Kế hoạch Tài chính đề nghị rà soát nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống dịch lây trong cộng đồng với 10.000 người mắc. Cục Quản lý Khám chữa bệnh có ý kiến như sau:

  1. Ngày 10/03/2020, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Hội đồng đã thống nhất một số nội dung sau:

  a) Nguyên tắc ước tính nhu cầu: dựa trên phân loại 10.000 NB nhiễm COVID-19:

  - Số bệnh nhân mức độ vừa, nhẹ hoặc không triệu chứng: 8.000 NB (tỷ lệ là 80%).

  - Số bệnh nhân mức độ nặng: 1.500 NB (tỷ lệ là 15%).

  - Số bệnh nhân mức độ nguy kịch: 500 NB (tỷ lệ 5%).

  - Số người cần được theo dõi, giám sát (do tiếp xúc với 10.000 NB): 90.000 người.

  b) Nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, thuốc thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống dịch lây trong cộng đồng với 10.000 người mắc (gửi kèm theo công văn).

  c) Nhu cầu được Hội đồng chuyên môn ước tính tại điểm a, mục 1 là nhu cầu tổng thể, không xem xét đến số lượng sẵn có, khả năng huy động hoặc số lượng được mua dự trù bởi các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  2. Cục Quản lý Khám chữa bệnh kính đề nghị quý Vụ căn cứ vào nhu cầu, số lượng sẵn có, khả năng huy động hoặc số lượng được mua dự trù bởi các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo của các cơ quan đơn vị về trang thiết bị, năng lực đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV theo công văn số 471/BYT-KHTC và 473/BYT-KHTC ngày 05 tháng 02 năm 2020 để đề xuất số lượng cần bổ sung chung toàn quốc đáp ứng với cấp độ dịch 10.000 người mắc, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Công văn này của Cục QLKCB thay thế công văn số 177/KCB-NV ngày 07/03/2020 cua Cục QLKCB.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTTg Vũ Đức Đam, TB Chỉ đạo QGPCD COVID19
  - Các Thứ trưởng (để b/cáo);
  - Cục trưởng (để b/cáo);
  - Cục QL Dược, Vụ TTB&CTYT (để phối hợp);
  - Lưu: VT, NV.

  CỤC TRƯỞNG


     Lương Ngọc Khuê

   

   

   

  NHU CẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU

  điều trị cho tình huống 10.000 BN COVID-19

   

  STT

  Tên trang thiết bị

  Đơn vị

  Nhu cầu điều trị cho 500 BN nguy kịch

  Nhu cầu điều trị cho 1.500 BN mức độ nặng

  Tổng số nhu cầu

  SỐ CÓ THỂ HUY ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  SỐ LƯỢNG CẦN MUA

  1

  Máy thở chức năng cao

  Cái

  250

  480

  730

  Là số báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu báo cáo thống kê hiện trạng, nhu cầu và khả năng huy động của Vụ KHTC (CV 471, 473/BYT-KHTC)

  Là hiệu số giữa tổng nhu cầu trừ đi số có thể huy động được

  2

  Máy thở cao tần (cho nhi khoa)

  Cái

  5

  0

  5

   

  Máy thở không xâm nhập

  Cái

  250

  1500

  1750

  4

  Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây

  Cái

  25

  30

  55

  5

  Máy lọc máu liên lục (cho đơn vị đã có đủ năng lực thực hiện)

  Cái

  50

  0

  50

  6

  Hệ thống ECMO (cho đơn vị đã có đủ năng lực thực hiện)

  Hệ thống

  10

  0

  10

  7

  Máy X quang di động

  Cái

  25

  30

  55

  8

  Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò

  Cái

  25

  30

  55

  9

  Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ, lactat, hematocrite)

  Cái

  25

  30

  55

  10

  Máy theo dõi BN ≥ 5 thông số

  Cái

  500

  1500

  2000

  11

  Máy theo dõi BN ≥3 thông số

  Cái

   

  0

  0

  12

  Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay

  Cái

   

  1500

  1500

  13

  Hệ thống oxy (có thể thay thế bằng bình ô xy hoặc ô xy hóa lỏng)

  Hệ thống

  25

  30

  55

  14

  Bơm tiêm điện

  Cái

  2000

  1500

  3500

  15

  Máy truyền dịch

  Cái

  2000

  1500

  3500

  16

  Máy hút đờm

  Cái

  500

  150

  650

  17

  Máy hút dịch liên tục áp lực thấp

  Cái

   

  150

  150

  18

  Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động

  Cái

   

  150

  150

  19

  Bộ đèn đặt nội khí quản thường

  Bộ

   

  0

  0

  20

  Bộ đèn đặt nội khí quản có camera

  Bộ

  50

  30

  80

  21

  Bộ khí dung kết nối máy thở

  Bộ

  500

  0

  500

  22

  Máy khí dung thường

  Cái

  50

  300

  350

  23

  Máy khí dung siêu âm

  Cái

  50

  300

  350

  24

  Máy tạo nhịp ngoài

  Cái

   

  0

  0

  25

  Máy phá rung tim có tạo nhịp

  Cái

  50

  30

  80

  26

  Máy điện tim ≥6 kênh

  Cái

  25

  30

  55

  27

  Hệ thống nội soi phế quản

  Hệ thống

  25

  0

  25

  28

  Bộ mở khí quản

  Bộ

  50

  0

  50

  29

  Đèn thủ thuật

  Cái

  50

  90

  140

  30

  Máy lọc và khử khuẩn không khí (số lượng theo diện tích phòng): 1/1 phòng

  Cái

  125

  300

  425

  31

  Đèn cực tím

  Cái

  125

  300

  425

  32

  Xe ô tô cứu thương

  Xe

  15

  0

  15

   

   

  NHU CẦU VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU
  điều trị cho tình huống 10.000 BN COVID-19

   

  STT

  Tên trang thiết bị

  Đơn vị

  Nhu cầu điều trị cho 500 BN nguy kịch

  Nhu cầu điều trị cho 1.500 BN mức độ nặng

  Tổng số nhu cầu

  SỐ CÓ THỂ HUY ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  SỐ LƯỢNG CẦN MUA

  1.

  Hộp đựng mẫu bệnh phẩm

  hộp

  50

  250

  300

   

   

  2.

  Týp đựng môi trường vận chuyển bệnh phẩm

  hộp 50 cái

  5000

  15000

  20000

   

   

  3.

  Tăm bông mềm lấy bệnh phẩm mũi

  hộp 100 cái

  5000

  1500

  6500

   

   

  4.

  Dây hút đờm kín

  chiếc

  2000

   

  2000

   

   

  5.

  Dây hút đờm thường

  Chiếc

  50000

  1500

  51500

   

   

  6.

  Mask có túi

  chiếc

  12500

  3500

  16000

   

   

  7.

  Mask thở máy không xâm nhập

  Chiếc

  1050

   

  1050

   

   

  8.

  RAM thở không xâm nhập (NCPAP)

  Chiếc

  1050

   

  1050

   

   

  9.

  Bộ dây và mask khí dung dùng 1 lần

  chiếc

  50000

  3500

  53500

   

   

  10.

  Dây thở oxy

  chiếc

  50000

  3500

  53500

   

   

  11.

  Quả lọc máu liên tục (1 quả/ngày/bn x 2 bn lọc máu x 12 ngày)

  Quả

  500

   

  500

   

   

  12.

  Catheter lọc máu

  Cái

  60

   

  60

   

   

  13.

  Quả ECMO

  Quả

  50

   

  50

   

   

  14.

  Catheter ECMO động mạch và tĩnh mạch

  Bộ

  100 (mỗi loại 50)

   

  100

   

   

  15.

  Dây máy thở dùng một lần

  Bộ

  25000

   

  25000

   

   

  16.

  Bộ đo huyết áp động mạch xâm nhập

  Bộ

  500

   

  500

   

   

  17.

  Catheter động mạch (theo dõi HA xâm lấn)

  Chiếc

  500

   

  500

   

   

  18.

  Túi đựng dịch thải lọc máu

  Túi

  250

   

  250

   

   

  19.

  Ống nội khí quản hút trên cuff (Hi-Lo EVAC)

  Cái

  500

   

  500

   

   

  20.

  Catheter đặt lĩnh mạch trung tâm 3 nòng

  Cái

  600

   

  600

   

   

  21.

  Catheter dẫn lưu màng phổi

  Cái

  50

   

  50

   

   

  22.

  Túi đo nước tiểu

  Túi

  1000

  100

  1100

   

   

  23.

  Sonde foley

  Cái

  1000

  100

  1100

   

   

  24.

  Điện cực dính

  Cái

  10000

  100

  10100

   

   

  25.

  Phin lọc khuẩn và vi rút dây máy thở

  Cái

  25000

   

  25000

   

   

  26.

  Canuyn mở khí quản cỡ từ 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 và 8 (mỗi loại 05)

  Chiếc

   

   

  0

   

   

  27.

  Bộ điện cực máy tạo nhịp ngoài

  Bộ

  50

   

  50

   

   

  28.

  Dây nối máy thở

  Chiếc

  25000

   

  25000

   

   

   

   

  NHU CẦU THUỐC THIẾT YẾU

  Điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh COVID-19

   

  STT

  Tên trang thiết bị

  Đơn vị

  Nhu cầu cho 500 BN nguy kịch

  Nhu cầu cho 500 BN mức độ nặng

  Tổng số nhu cầu

  SỐ CÓ THỂ HUY ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  SỐ LƯỢNG CẦN MUA

  1

  Immunoglobulin tĩnh mạch 2,5 g hoặc 5g (2 g/kg cân nặng x 50kg x 25 BN)

  lọ

  1,000

   

  1,000

   

   

  2

  Vancomycin 500mg

  lọ

  14,400

  14,000

  28,400

   

   

  3

  Meropenem 500mg

  lọ

  7,000

  7,000

  14,000

   

   

  4

  Imipenem/Cilastatin 500mg +500mg

  lọ

  7,000

  7,000

  14,000

   

   

  5

  Ceftriaxon 1 g/Cefotaxime 1g

  lọ

  7,000

  21,000

  28,000

   

   

  6

  Levofloxacin 0,5 g

  Lọ

  7,000

  21,000

  28,000

   

   

  7

  Cefazidime 1g

  Lọ

  7,000

  21,000

  28,000

   

   

  8

  Cefoperazol 1g

  Lọ

  7,000

  21,000

  28,000

   

   

  9

  Amikacin 0,5 g

  Lọ

  3,500

  10,500

  14,000

   

   

  10

  Azithromycin 500mg

  viên

  3,500

  4,500

  8,000

   

   

  11

  Azithromycin sirô 200mg/5ml

  lọ

   

   

   

   

   

  12

  Adrenalin 1mg/ml

  ống

  4,000

   

  4,000

   

   

  13

  Nor-adrenalin 1 m g/ml

  ống

  1,000

   

  1,000

   

   

  14

  Milrinon 1mg/ml

  lọ

  2,500

   

  2,500

   

   

  15

  Dopamin 200mg/4ml

  ống

  1,000

   

  1,000

   

   

  16

  Dobutamin 250mg/20ml

  ống

  1,000

   

  1,000

   

   

  17

  Midazolam 5mg/ml

  ống

  120,000

   

  120,000

   

   

  18

  Mocphin 10mg/1ml

  ống

  250

   

  250

   

   

  19

  Fentanyl 0,5mg/10ml; 0,1mg/2ml

  ống

  30,000

   

  30,000

   

   

  20

  Vecuronium 4mg

  ống

  10,000

   

  10,000

   

   

  20

  Atracium 2mg/ml

  ống

  10,000

   

  10,000

   

   

  21

  Heparin 5000 UI/ml/lọ

  lọ

  250

   

  250

   

   

  11

  Phenobacbital 100mg/1 ml/ống

  ống

   

   

   

   

   

  23

  Kaliclorid 10% ống

  ống

  12,000

   

  12,000

   

   

  24

  Calcigluconat/calciclorua 10%

  ống

  500

   

  500

   

   

  25

  Natribicacbonat 8,4% ống

  ống

  50,000

   

  50,000

   

   

  26

  Magiesulphat 15% ống 5ml

  ống

  12,000

   

  12,000

   

   

  27

  Albumin 20%/50ml

  lọ

  40,000

   

  40,000

   

   

  28

  Dịch lọc máu liên tục theo máy

  túi

  87,500

   

  87,500

   

   

  29

  Natri clorid 0,9% 500ml

  chai

  100,000

  9,000

  109,000

   

   

  30

  Glucose 5% 500ml

  chai

  100,000

  9,000

  109,000

   

   

  31

  Glucose 10% 500ml

  chai

  3,000

  1,500

  4,500

   

   

  32

  Ringer lactat

  chai

  100,000

  9,000

  109,000

   

   

  33

  Ringer lactat + Glucose

  chai

  10,000

  9,000

  19,000

   

   

   

   

  NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN
  điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh COVID-19

   

  STT

  Tên mặt hàng

  Đơn vị tính

  Căn cứ định mức

  Tuyến Huyện (90.000 BN cách ly = 22500 buồng cách ly)

  Số lượng (tuyến Tỉnh, TƯ) (10.000 BN cách ly = 2500 buồng cách ly)

  Tổng số

  SỐ CÓ THỂ HUY ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  Số LƯỢNG
  CẦN MUA

  1.

  Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần

  Đôi

  9 đôi/10 buồng

  20,250

  2,250

  22,500

   

   

  2.

  Găng khám, dùng 01 lần

  Đôi

  10 đôi/BN/ngày

  18,900,000

  2,100,000

  21,000,000

   

   

  3.

  Găng tay vô khuẩn

  Đôi

  1 đôi/BN/ngày

  1,890,000

  210,000

  2,100,000

   

   

  4.

  Bộ quần áo chống dịch dùng 01 lần

  Bộ

  10 lượt/ngày/BCL

  4,725,000

  525,000

  5,250,000

   

   

  - Theo Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 13795-2011

  -

   

   

  - Theo Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM F2407-06

  -

   

   

  5.

  Khẩu trang y tế

  Cái

  3 chiếc/NVYT/ngày x 2335 NVYT (tuyến tỉnh tu); 21.000 NVYT tuyến huyện

  1,323,000

  147,105

  1,470,105

   

   

  - Khẩu trang Việt Nam: theo TCVN 8389-2:2010

  -

   

   

  - Khẩu trang Mỹ: theo Tiêu chuẩn ASTM F2100-I1

  -

   

   

  - Khẩu trang Châu Âu: theo tiêu chuẩn EN 14683-2014

  -

   

   

  6.

  Mũ phẫu thuật chùm kín tai, cổ

  Cái

  10 lượt/ngày/BCL

  4,725,000

  525,000

  5,750,000

   

   

  7.

  Bao giầy phòng mổ, dùng 01 lần

  Đôi

  10 lượt/ngày/BCL.

  4,725,000

  525,000

  5,250,000

   

   

  8.

  Khẩu trang N95

  Chiếc

  10 lượt/ngày/BCL.

  4,725,000

  525,000

  5,250,000

   

   

  9.

  Khăn giấy lau tay

  Hộp/cuộn

   

  Theo nhu cầu

  Theo nhu cầu

  Theo nhu cầu

   

   

  10.

  Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn

  Chai 500 ml có vòi bơm

  100ml/ngày/BCL

  94,500

  10,500

  105,000

   

   

   

  47.250 lit

  5.250 lit

  52,500

   

   

  11.

  Dung dịch xà phòng

  Chai 500 ml có vòi bơm

   

  31.500 chai

  3500 chai

  35,000

   

   

   

  15.750 lít

  (1.750 lít)

  17,500

   

   

  12.

  Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor...

  80 Cái/Hộp

  5 hộp /ngày/20 buồng

  118,125

  13,125

  131,250

   

   

  13.

  Túi rác thải nguy hại

  Cái

   

  945,000

  105,000

  1,050,000

   

   

  14.

  Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT

  Chai 200 ml

   

  63,000

  7,005

  70,005

   

   

  15.

  Túi đựng tử thi

  Chiếc

   

  900

  100

  1,000

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới