logo

Công văn 3095/BGTVT-VT triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT ngày 20/3/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3095/BGTVT-VT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 01/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  ____________

  Số: 3095/BGTVT-VT
  V/v: Triển khai Công văn số 2129/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 2324/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

   

  Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 2129/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩu trang y tế cho phía Lào và Công văn số 2324/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận viện trợ từ Quỹ Temasek (Singapore) phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

  Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19.

  Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

  Gửi kèm văn bản:

  - Công văn số 2129/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ;

  - Công văn s 2324/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BCĐ Quốc gia về Covid - 19;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Công Thương;
  - Văn phòng Bộ;
  - Vụ Hợp tác quốc tế;
  - Cục Y tế GTVT;
  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Lưu: VT, VTải (Tu3).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG   

     Lê Anh Tuấn

   

   

   

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  _____________

  Số: 2129/VPCP-QHQT
  V/v: Hỗ trợ khẩu trang y tế cho phía Lào

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:  

  - Bộ Y tế;

  - Bộ Công Thương;

  - Bộ Giao thông vận tải;

  - Bộ Tài chính;

  - Bộ Ngoại giao;

  - Bộ Công an;

  - Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

   

  Xét đề nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 1891/BCT-AP ngày 18 tháng 3 năm 2020) về việc xin phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo hình thức viện trợ giúp Lào, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

  2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định để hỗ trợ cho phía Lào lô hàng 100.000 khẩu trang y tế qua đường hàng không trong thời gian sớm nhất.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, các PTTg;
  - VPCP: BTCN, các PCN, các TH, CN, KGVX, KTTH;
  - Lưu: VT, QHQT(2). HC

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng

   

   

   

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ______________

  Số: 2324/VPCP-QHQT
  V/v: Tiếp nhận viện trợ từ Quỹ Temasek (Singapore) phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:      

  - Bộ Y tế;

  - Bộ Công Thương;

  - Bộ Tài chính;

  - Bộ Giao thông vận tải;

  - Bộ Ngoại giao.

   

  Liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Temasek (Singapore), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế:

  1. Chịu trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận ngay khoản viện trợ (10 máy thở) từ Quỹ Temasek của Singapore và phân bổ các máy thở nêu trên bảo đảm hiệu quả.

  2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định để tiếp nhận 10 máy thở nêu trên vào chuyến bay chở hàng của Vietnamairlines trong ngày 27 hoặc 29 tháng 3 năm 2020.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
  - Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
  Các Vụ: KGVX, KTTH, TH;
  - Lưu: VT, QHQT(2)HC.

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
   

   
  Mai Tiến Dũng

   

   

   

  TEMASEK
  FOUNDATION

   

  25 March 2020

  HE Mr. Mai Tien Dung

  The Minister of the Office of the Government, Viet Nam

  Dear HE Mr. Mai Tien Dung

  REQUEST FOR ASSISTANCE FOR CLEARANCE OF MEDICAL EQUIPMENT SPONSORED BY TEMASEK FOUNDATION

  1. In light of the rapidly evolving COVID-19 situation, Temasek Foundation has offered sponsorship of 10 ventilators to Ministry of Health (MOH), Viet Nam. H.E. Associate Professor Nguyen Truong Son accepted the offer on behalf of the MOH Viet Nam in his letter dated 9 March 2020 (see attached). We have been working with MOH Viet Nam on the importation processes to send the 10 ventilators to Ha Noi and Ho Chi Minh City.

  2. The 10 ventilators, which will be useful in providing treatment to patients who need breathing support, comprise the following:

  • Four units of Puritan Bennett™ 980 Universal Ventilator System by Medtronic; and

  • Six units of Philips Respironics V60 ventilators.

  3. In consultation with MOH Viet Nam, the list of hospitals to receive the ventilators are as follows:

  • Ha Noi : National Hospital for Tropical Diseases, 103 Hospital and Ha Noi Duc Giang Hospital

  • Ho Chi Minh City : Cho Ray Hospital and Hospital 7A

  4. To-date, the importation process has yet to be completed and we have not been able to send the 10 ICU-grade ventilators to Viet Nam. Unfortunately, we are unable to wait for the importation documents to be completed by the five hospitals. We may not be able to hold on to the stock without confirmation from the receivers in Viet Nam. In this urgent situation, we would like to seek your guidance and support to expedite the delivery of the ventilators to the hospitals through a centralised organisation assigned by your government to receive the sponsored ventilators.

  5. We look forward to your valuable guidance. Thank you.

   

  Yours sincerely,

   

  Joanne Ng

  Senior Director

  Temasek Foundation

   

  CC

  Mr Phan Chi Thanh, Secretary General, the National Council for Sustainable Development and Competitiveness, Prime Minister’s Office, Viet Nam

  Mr Tan Weimlng, Deputy Chief of Mission and Counsellor, Embassy of Singapore in Viet Nam

  Dr. Luong Mai Anh, Deputy Director General, Health Environment Management Agency, Ministry of Health, Viet Nam

   

  Temasek Foundation

  28 Orchard Road, Temasek Shophouse, Singapore 238832

  www.temasekfoundation.org.sg

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới