logo

Văn bản pháp luật Việt Nam - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 16/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 80/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 127/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh" Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió Ban hành: 15/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 16/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ban hành: 14/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 17/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ban hành: 14/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 12/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Ban hành: 11/01/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch Ban hành: 11/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 11/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 90/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 11/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 15/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 10/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về