logo

Văn bản pháp luật Việt Nam - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ Ban hành: 21/10/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình Ban hành: 21/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổng kết Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng"; Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 21/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao Ban hành: 21/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu" Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 15/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn và triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 3358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1359/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 20/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2313/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Ban hành: 19/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Ban hành: 19/10/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân Ban hành: 19/10/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông Ban hành: 19/10/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội Ban hành: 19/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Ban hành: 19/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn JW Marriott Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội Ban hành: 19/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 19/10/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về