logo

Chỉ thị 17/CT-UBND Hà Nội tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới