logo

Chỉ thị 15/2014/CT-UBND công tác tuyên truyền sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và PCCC 114

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 15/2014/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân
  Ngày ban hành: 09/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  --------
  Số: 15/2014/CT-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI
  CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 114
   
   
  Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số tai nạn nghiêm trọng, nhưng thông tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ chưa được kịp thời chuyển đến lực lượng chức năng dẫn đến hạn chế hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ.
  Để đảm bảo tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy của số điện thoại 114, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:
  1. Các thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được thông báo kịp thời, chính xác theo tổng đài điện thoại cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp 114.
  - Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, chính quyền địa phương, cơ quan Công an nơi xảy ra sự cố, tai nạn khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ thì phải tiếp nhận và xử lý thông tin cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua tổng đài điện thoại 114.
  - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tiếp nhận và kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các thông tin sự cố, tai nạn và các yêu cầu về cứu nạn, cứu hộ qua tổng đài điện thoại 114.
  2. Các đơn vị phối hợp, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân gọi đến tổng đài điện thoại 114 để thông báo các thông tin về thiên tai, tai nạn, cứu nạn, cứu hộ:
  a) Sở Thông tin và Truyền thông:
  - Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các Sở - ngành Thành phố liên quan xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng tổng đài điện thoại 114 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông báo đài và các kênh truyền thông khác.
  - Chỉ đạo các đơn vị thông tin di động trên địa bàn Thành phố thực hiện nhắn tin thông báo, hướng dẫn cho người sử dụng các thuê bao di động đang hoạt động biết đến tổng đài điện thoại 114.
  b) Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy nghiên cứu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy để người dân biết và kịp thời thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ đến tổng đài điện thoại 114.
  c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về số tổng đài 114 với nội dung sinh động, dễ hiểu.
  d) Ban An toàn giao thông Thành phố triển khai lắp đặt băng rôn tuyên truyền về số điện thoại 114 tại các khu vực bến xe, bến tàu, bến cảng, ga xe lửa, nhà ga sân bay, trên các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt), đường thủy (đò phà), các khu vực công cộng.
  đ) Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng số điện thoại 114 thông qua các kênh thông tin; sử dụng số điện thoại 114 trong các phương án diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của đơn vị, địa phương.
  e) Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trên địa bàn Thành phố phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về số điện thoại cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp 114 trên các kênh truyền hình, kênh phát thanh.
  g) Các đơn vị thông tin di động trên địa bàn thành phố thực hiện chỉ đạo của cơ quan Nhà nước triển khai nhắn tin thông báo, hướng dẫn cho người sử dụng các thuê bao di động đang hoạt động biết về việc tiếp nhận các tin báo sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ thông qua số điện thoại khẩn cấp 114; nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện định vị thuê bao di động phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  h) Thủ trưởng các Sở - ngành trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân biết số điện thoại khẩn cấp 114 thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin tai nạn, cứu nạn, cứu hộ.
  3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố) tham mưu cho Lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố xây dựng phương án diễn tập và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuyên truyền về tổng đài 114.
  4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan đề xuất giải pháp nâng cấp hệ thống, trang thiết bị của các tổng đài 113, 114 và 115; đồng thời theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung thực hiện trong Chỉ thị này.
  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
   

   Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
  - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
  - Bộ Công an;
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - Trung tâm PCLB khu vực miền Nam;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
  - Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;
  - Các thành viên BCH PCLB và TKCN TP;
  - Các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại TP;
  - UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn;
  - Cơ quan Báo, Đài Thành phố;
  - VPUB: CPVP; các Phòng CV; TTCB;
  - Lưu: VT, (CNN-V) H. 215
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Lê Hoàng Quân

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới