logo

Công văn 2789/UBND-NC Hà Nội tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2789/UBND-NC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 05/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  --------------

  Số: 2789/UBND-NC

  V/v Tăng cường thực hiện
  Nghị định số
  36/2009/NĐ-CP
  của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;

                                                     - Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

   

  Năm 2018, các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, theo quy luật những năm gần đây, ngay sau Tết Nguyên đán, nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển pháo trái phép vào địa bàn để cất giữ, tiêu thụ. Bên cạnh đó, tình trạng chế tạo, sản xuất pháo trái phép trong nước có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ đối tượng tự mua hóa chất để chế tạo, sản xuất pháo trái phép theo hướng dẫn trên mạng internet... Để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về pháo, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Công an Thành phố: Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; nhất là trong dịp lễ, tết, sự kiện lớn của Thành phố. Chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tiến hành điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép để răn đe, giáo dục. Xây dựng, triển khai phương án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp lễ, tết, sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố.

  2. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển, bảo quản, sử dụng pháo, pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ, tết, sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn.

  3. Cục Quản lý thị trường Thành phố:

  - Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/TP chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã vận động các tổ chức, cá nhân, hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn; đồng thời phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý và sử dụng pháo.

  - Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cộng an tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, xuất, nhập khẩu và sử dụng trái phép pháo nổ các loại.

  4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các Phòng giáo dục, Ban Giám hiệu các trường học tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các Quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Quy trách nhiệm liên đới đối với giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

  5. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ các nhiệm vụ quản lý, sử dụng pháo theo quy định của pháp luật.

  6. Sở Tư Pháp, Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan báo chí, truyền thông của Hà Nội biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh...

  7. UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân, chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn.

  Giao Công an Thành phố là Cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Công an;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;

  - VPUB: CVP, PCVP P.C. Công, NC, TKBT;

  - Lưu: VT,NC.

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
  Ban hành: 15/04/2009 Hiệu lực: 01/06/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới