logo

Kế hoạch 66/KH-UBND Hà Nội thực hiện Dự án Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 66/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 27/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _________

  Số: 66/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” trên địa bàn thành phố Hà Nội

  _______________

   

  Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư “Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020”; ngày 17/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 9938/QĐ-BCA-C04 về việc phê duyệt Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy nhằm chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và phát hiện kịp thời, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, người nghiện ma túy góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  2. Nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách; tăng cường năng lực điều tra của Cơ quan điều tra, năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; năng lực xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết vụ án hình sự về ma túy và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân trong lĩnh vực ma túy; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật...

  3. Hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong Dự án theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất, đảm bảo nguyên tắc trong sử dụng và quản lý kinh phí theo quy định.

  II. MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ

  1. Hàng năm, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật và bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ, chiến sỹ trực tiếp phòng, chống ma túy thuộc lực lượng chuyên trách của Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Hải quan Thành phố và kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, thẩm phán, thẩm tra viên của Tòa án nhân dân các cấp.

  2. Hàng năm, tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

  3. Hàng năm, 100% các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, viễn thông, tin học công cụ hỗ trợ chuyên dụng, hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu được nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy.

  4. Hàng năm, 100% các vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội; 99% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện, trong đó coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để gây ra các vụ phạm tội.

  III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

  1. Tăng cường năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng chuyên trách của Công an Thành phố, Cục Hải quan Thành phố trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, năng lực xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết các vụ án hình sự về ma túy và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân đối với những hành vi vi phạm liên quan đến ma túy và tội phạm ma túy

  a) Nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy và công tác điều tra, kiểm sát, truy tố, xét xử các vụ án ma túy

  - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy, cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp theo hướng chuyên môn hóa; rà soát biên chế, bố trí cán bộ đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng, đảm bảo đủ năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

  - Kiểm soát chặt chẽ, phát hiện xử lý những sơ hở, thiếu sót của các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy có thể bị tội phạm ma túy lợi dụng, tập trung tổ chức quản lý chặt chẽ những ngành nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy. Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (được thành lập theo Quyết định số 6190/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố), tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp liên quan nhằm đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  b) Nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; năng lực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy

  - Thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác vận động quần chúng và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, gắn liền với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị - xã hội.

  - Phối hợp, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy; tiến hành nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng vùng, miền, từng loại đối tượng, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; lồng ghép với tuyên truyên, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương.

  - Hàng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ là công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác này.

  - Tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị, lực lượng, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó lực lượng Công an là chủ trì; kịp thời bổ sung, sửa đổi các quy chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các bộ, ngành; tích cực điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây mua bán ma túy lớn, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; truy bắt và vận động có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy bị truy nã ra đầu thú; tiếp nhận, xử lý giải quyết các loại tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

  - Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình kế hoạch, các chuyên án, vụ án ma túy lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, để rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sơ hở thiếu sót nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tránh thương vong cho cán bộ, chiến sỹ.

  - Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy để thu thập, củng cố chứng cứ, thống nhất quan điểm giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, Tòa án. Lựa chọn những vụ án điểm về ma túy để đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công tác tuyên truyền.

  Thông qua công tác điều tra, truy tố và xét xử phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội, những kẽ hở, bất cập, những vấn đề chưa hoàn thiện của các văn bản pháp luật nhằm kiến nghị, bổ sung, chỉnh lý.

  c) Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

  - Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Tích cực hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới trong công tác phòng, chống ma túy.

  - Thực hiện cơ chế trao đổi thông tin hợp tác trực tiếp với lực lượng phòng, chống ma túy các nước trong xác minh, điều tra, xử lý các đường dây, đối tượng hoạt động phạm tội ma túy có liên quan đến Việt Nam.

  - Thu hút, tranh thủ các nguồn lực cũng như các cơ chế hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

  d) Nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng chuyên trách của Công an Thành phố, Cục Hải quan Thành phố; kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp và thẩm phán, thẩm tra viên của Tòa án nhân dân các cấp

  - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trong nước nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng chuyên trách của Công an Thành phố, Cục Hải quan Thành phố; kiểm sát viên, kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp và thẩm phán, thẩm tra viên của Tòa án nhân dân các cấp.

  - Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài theo chương trình, kế hoạch của Trung ương.

  - Tổ chức các cuộc thi về pháp luật, nghiệp vụ giữa các đơn vị nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy.

  - Thực hiện tốt chế độ chính sách và công tác thi đua, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, gia đình, đơn vị, cơ quan... có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy cũng như công tác điều tra, truy tố, xét xử án ma túy.

  đ) Kịp thời kiến nghị với liên ngành Tư pháp Trung ương để có hướng dẫn quy đổi xử lý đối với các vụ án ma túy có tang vật thu giữ là ma túy có nhiều chất hợp thành.

  2. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy

  a) Rà soát các phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ... đã cũ, hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp các phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh với tội phạm và các trang thiết bị phục vụ cho các cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm sát, truy tố, xét xử các vụ án ma túy theo quy định của pháp luật.

  b) Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và giám định chất ma túy

  c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm cập nhật, lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chuyên trách trên nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung (nếu có) ...

  3. Hỗ trợ kinh phí điều tra, truy tố, xét xử những vụ án ma túy, đặc biệt là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc vụ án xảy ra ở những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế, xã hội

  IV. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

  1. Địa điểm đầu tư: Công an Thành phố; Cục Hải quan Thành phố; Tòa án nhân dân Thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

  2. Thời gian thực hiện dự án: Đến năm 2020.

  V. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - Nguồn kinh phí thực hiện Dự án: từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2022 và nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác.

  - Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn khác theo quy định.

  VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Công an Thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố)

  a) Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố

  - Xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy theo các nội dung của Dự án đề ra; báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố).

  - Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy” hàng năm cho các đơn vị theo quy định.

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ngành phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Dự án, sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai Dự án; khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

  b) Tổ chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị, lực lượng, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó lực lượng Công an là chủ trì; kịp thời bổ sung, sửa đổi các quy chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các bộ, ngành; tích cực điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây mua bán ma túy lớn, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; truy bắt và vận động có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy bị truy nã ra đầu thú; tiếp nhận, xử lý giải quyết các loại tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

  c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trong nước nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

  d) Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình kế hoạch, các chuyên án, vụ án ma túy lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, để rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sơ hở thiếu sót nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tránh thương vong cho cán bộ, chiến sỹ.

  đ) Rà soát các phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ... đã cũ, hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp các phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh với tội phạm.

  2. Cục Hải quan Thành phố: Tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ, phương tiện, trang thiết bị đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kết hợp đào tạo, bôi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ với người, hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất để kịp thời phát hiện, đấu tranh với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất để sản xuất ma túy.

  3. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

  - Rà soát, bố trí đủ số lượng Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ, hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật trong các vụ án liên quan đến ma túy.

  - Tăng cường việc trao đổi, thống nhất quan điểm giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, Tòa án lựa chọn những vụ án điểm về ma túy để đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công tác tuyên truyên.

  4. Tòa án nhân dân Thành phố

  - Rà soát, bố trí đủ số lượng và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, thư ký Tòa án nhân dân các cấp; hỗ trợ kinh phí cho Tòa án nhân dân các cấp giải quyết, xét xử các vụ án ma túy và xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; nâng cấp, sửa chữa các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xét xử các vụ án về ma túy cho Tòa án nhân dân các cấp.

  - Tăng cường việc trao đổi, thống nhất quan điểm giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, Tòa án lựa chọn những vụ án điểm về ma túy để đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công tác tuyên truyên.

  5. Sơ Y tế

  - Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy.

  - Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone, phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị bằng Methadone. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an nơi có Cơ sở điều trị Methadone, để bảo vệ an ninh trật tự tại nơi cơ sở trú đóng.

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng cho mục đích chữa bệnh và hỗ trợ cai nghiện ma túy.

  6. Sở Công Thương: Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất theo các quy định hiện hành. Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất trong nước.

  7. Sở Tư pháp: Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, kiến nghị bổ sung các quy định phù hợp với tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy. Tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố phù hợp với thực tiễn hiện nay.

  8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp quản lý thuốc thú y; kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, mua bán, sử dụng, không để thất thoát để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

  9. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Công an Thành phố và các đơn vị liên quan, rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách từ nguồn vốn sự nghiệp cho Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an Thành phố, các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma tuy” hàng năm cho các đơn vị theo quy định.

  10. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố triển khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

  11. UBND các quận, huyện, thị xã

  - Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các mục tiêu, nghiệm vụ, nội dung và giải pháp của dự án; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương để triển khai; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ và nội dung của dự án tại địa phương, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo theo quy định.

  - Thực hiện phân bổ kinh phí của Dự án từ nguồn ngân sách Trung ương, Thành phố theo đúng mục đích, nội dung của Dự án. Cân đối ngân sách địa phương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để thực hiện mục tiêu của dự án đề ra.

  UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đoàn thể Thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo 06 tháng, 01 năm, báo cáo tổng kết Dự án theo quy định gửi Công an Thành phố tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Bộ Công an;

  - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;

  - Thành viên BCĐ 138/TP;

  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUB: CVP, PCVP Đ.H. Giang, Phòng KGVX, NC, TKBT;

  - Lưu: VT, KGVXt.

  TM. ỦY BAN NHÂN DAN
  KT.
  CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 66/KH-UBND Hà Nội thực hiện Dự án Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 66/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 27/03/2020
  Hiệu lực: 27/03/2020
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới