logo

Kế hoạch 67/KH-UBND Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 67/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 26/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

  Số: 67/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

   

                                                          

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” trên địa bàn thành phố Hà Nội

  _____________

   

  Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư “Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020; ngày 17/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 9939/QĐ-BCA-C04 về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu trang ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, tổ chức, các lực lượng quần chúng, huy động các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trên địa bàn Thành phố; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn trước.

  2. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn Thành phố nói riêng trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

  3. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số đối tượng mới tham gia hoạt động phạm tội về ma túy. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan chủ trì, phối hợp tham gia tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; thực hiện phân loại đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt, phân công phân cấp về đối tượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

  4. Triển khai sâu rộng và xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong công tác phòng ngừa phát hiện, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy, không để tình hình ma túy và tội phạm ma túy diễn biến phức tạp hơn; đẩy lùi tội phạm ma túy tại địa bàn trọng điểm, địa bàn có các tuyến ma túy về, qua. Hoàn thiện cơ chế phối hợp điều tra mở rộng các vụ án về ma túy; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế và thực hiện hành lang pháp lý trong hợp tác quốc tế điều tra các vụ án ma túy.

  II. MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ

  1. Tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy có trên địa bàn Thành phố.

  2. Chủ động thực hiện và nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, bóc gỡ triệt để các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các đường dây tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia. Cụ thể:

  - Phấn đấu hàng năm điều tra, truy tố, xét xử trước pháp luật trên 2.000 vụ án về ma túy, trong đó có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy.

  - Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng từ 05% đến 10% so với năm trước; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy ở trong nước được phát hiện, xử lý triệt để.

  3. Tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép liên quan đến dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới, không để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy công khai ở các địa bàn công cộng, khu dân cư, trường học... Cụ thể: Không để tái phức tạp điểm, tụ điểm ma túy đã triệt phá; triệt xóa từ 10 - 20% số điểm, tụ điểm mỗi năm; phấn đấu đến hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy và không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

  4. Kiểm soát và nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy để tổ chức triển khai thực hiện theo 03 tiêu chí “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại” về ma túy tại các địa bàn trên toàn Thành phố.

  5. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; phát hiện, triệt phá 100% diện tích cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, tách chiết ma túy từ các loại thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma tuý trên địa bàn Thành phố.

  III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

  1. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm về ma túy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

  - Tham mưu với các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thành ủy, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành mục tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

  - Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cấp ủy, chính quyền ở cơ sở trong phòng, chống ma túy; xây dựng và triển khai phương án phòng, chống ma túy ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương để triệt tiêu nguồn gốc phức tạp về ma túy và tội phạm ma túy.

  - Tham mưu, kiến nghị đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy và đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

  - Tích cực tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, pháp luật xử lý tội phạm ma túy, cách thức phòng, chống ma túy để cho từng người dân, từng gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống ma túy đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy... Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả (tuyên truyền trực quan qua bảng tin, pano... tại các địa điểm đông người, ở trung tâm các xã, phường, thị trấn; qua các trang mạng internet, báo điện tử, mạng xã hội zalo, Facebook...). Thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền.

  - Đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tố giác, truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy.

  - Kịp thời tổ chức thực hiện động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

  2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức phạm tội về ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

  a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ

  - Làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý hành chính về nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thường xuyên rà soát địa bàn (từ tổ dân phố, xóm, thôn); tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nắm chắc di biến động của người nghiện và người sử dụng ma túy, đặc biệt quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy, đối tượng trọng điểm (chú trọng đối tượng đã chấp hành xong bản án phạt tù, những người từ các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện về địa phương).

  - Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy. Kịp thời phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

  - Củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” để động viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, đồng thời có những biện pháp đảm bảo bí mật, an toàn cho người cung cấp tin. Mở rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư như: “Tổ đoàn kết”, “Khu phố tự quản”, “Tổ An ninh nhân dân” và các mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

  b) Tăng cường đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

  - Tập trung mọi lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để số đối tượng hoạt động ổ nhóm, đường dây ma túy lớn sử dụng phương thức, thủ đoạn phức tạp trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh, công cộng, xác định đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tập trung triệt xóa, bóc gỡ.

  - Nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố trọng điểm về ma túy trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma tuý; phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển vào, qua địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; quản lý, kiểm tra, giám sát ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn Thành phố. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành tại Việt Nam, phòng ngừa hành vi chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy...

  - Các ngành chức năng: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát ở các cấp chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết những vướng mắc về đường lối, quan điểm đánh giá chứng cứ, truy tố, xét xử các hành vi phạm tội về ma túy, phối hợp tổ chức xác định án điểm, giải quyết án tồn...

  c) Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình kế hoạch, các chuyên án, vụ án điển hình để rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sơ hở thiếu sót nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả đấu tranh và tránh thương vong cho cán bộ chiến sỹ.

  3. Thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm về ma túy

  - Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức và nội dung hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy với các nước trên thế giới và khu vực, nhất là các nước có ký kết các hiệp định, hiệp ước... Tập trung vào phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ cùng nhau tham gia điều tra cơ bản, thu thập tài liệu phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, Bộ đội Biên phòng các nước có chung đường biên giới xác lập chuyên án cùng đấu tranh. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; truy bắt các đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại mỗi nước. Trao đổi thông tin về tội phạm, hoạt động tương trợ tư pháp, bắt giữ tội phạm về ma túy, chia sẻ kinh nghiệm và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy.

  - Tham gia tập huấn và tổ chức học tập nâng cao kỹ năng tác chiến trong điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy; nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy...

  4. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

  - Ưu tiên, tăng cường tổ chức, biên chế cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an các cấp, trong đó, đặc biệt chú trọng kiện toàn cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp huyện và tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

  - Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiệp vụ chuyên ngành phòng, chống tội phạm về ma túy. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.

  - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác phòng ngừa phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn về ma túy.

  5. Đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp

  - Đảm bảo các điều kiện về trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma túy, điều tra vụ án ma túy như: phương tiện phục vụ công tác bắt, khám xét, dẫn giải đối tượng phạm tội về ma túy (ô tô, xe máy, đặc chủng); các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật phục vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án như: ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can; sử dụng kỹ thuật tại các buồng giam đối tượng phạm tội ma túy, các phương tiện khoa học kỹ thuật phục vụ giám định, test thử chất ma túy.

  - Ban hành, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng, góp phần để họ yên tâm công tác, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  - Tiếp tục tăng cường các nguồn kinh phí phục vụ công tác điều tra các vụ án ma túy và kịp thời có hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, xử lý các vụ án ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

  IV. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

  1. Địa điểm đầu tư: Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

  2. Thời gian thực hiện dự án: Đến năm 2020.

  V. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - Nguồn kinh phí thực hiện Dự án: từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác.

  - Nội dung và mức chi trong dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn khác theo quy định.

  VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Công an Thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố)

  a) Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố:

  - Xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy theo các nội dung của Dự án đề ra; báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố).

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu, bao cáo UBND Thành phố quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” hàng năm cho các đơn vị theo quy định.

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Dự án; khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

  b) Tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy có trên địa bàn Thành phố

  c) Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp trái phép, các điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy; giải quyết điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy...

  d) Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố, chủ động tham mưu đề xuất UBND Thành phố kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

  2. Sở Y tế

  - Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy; tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng.

  - Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone, phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị bằng Methadone. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an nơi có Cơ sở điều trị Methadone, để bảo vệ an ninh trật tự tại nơi cơ sở trú đóng.

  - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất.

  3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố. Tích cực triển khai, tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng.

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện có hiệu quả, các xã, phường làm tốt công tác phòng, chống ma túy, Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện giúp đỡ người cai nghiện thành công, thực hiện tốt phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng”

  4. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và công tác triển khai Kế hoạch của các sở, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  5. Sở Tài chính

  - Trên cơ sở đề xuất của Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan, Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách từ nguồn vốn sự nghiệp cho Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.

  - Tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp phục vụ kịp thời nhiệm vụ đột xuất hoặc theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và UBND Thành phố phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép các cây có chứa chất ma tuý; quản lý chặt chẽ thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy.

  7. Cục Hải quan Thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện, chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược, thuốc thú y, hóa chất, tiền chất... liên quan đến ma túy. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

  8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố: Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã và phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp chủ động lồng ghép các hoạt động Dự án với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục người nghiện sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

  10. Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Phân công hội viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng sau 02 năm không tái nghiện. Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống... Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

  11. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Xây dựng các phóng sự, tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống ma túy...

  12. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố triển khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

  13. UBND các quận, huyện, thị xã

  - Có văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố trên địa bàn, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

  - Chỉ đạo Công an cùng cấp tổ chức phòng, ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi liên quan đến ma túy. Tổ chức rà soát người nghiện, người sử dụng ma túy, lập hồ sơ theo dõi, quản lý và làm tốt công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy. Kịp thời phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

  - Chỉ đạo cán bộ khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ: Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn dân cư, trình độ dân trí và đến được các đối tượng có nguy cơ cao. Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

  - Xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn.

  - Thực hiện phân bổ kinh phí của Dự án từ nguồn ngân sách Trung ương, Thành phố theo đúng mục đích, nội dung của Dự án. Bố trí, bổ sung nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện Dự án. Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí của Dự án.

  UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố, các đoàn thể Thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin báo cáo 06 tháng, 01 năm, báo cáo tổng kết Dự án theo quy định gửi Công an Thành phố tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Bộ Công an;

  - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;

  - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;

  - Các Sở, ban, ngành TP;

  - Thành viên BCĐ 138/TP;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUB: CVP, PCVP Đ.H Giang, Phòng KGVX, NC, TKBT;

  - Lưu: VT, KGVXt.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 67/KH-UBND Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 67/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 26/03/2020
  Hiệu lực: 26/03/2020
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới