logo

Công văn 3511/BHXH-TNQLHS về việc không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3511/BHXH-TNQLHS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Văn Sang
  Ngày ban hành: 29/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
 • BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BẢO HIỂM XÃ HỘI
  TP H CHÍ MINH
  -------
  Số: 3511/BHXH-TNQLHS
  V/v:Không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Tp H Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2015

   
   
  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
   
  Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu giảm số giờ giao dịch về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 01/10/2015, toàn bộ hệ thống các cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính đối với các cơ quan, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị sử dụng lao động).
  Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2852/BHXH-TNQLHS ngày 04/9/2015 gửi cho các đơn vị sử dụng lao động yêu cầu: Khi có nhu cầu nộp hồ sơ, liên hệ với các Bưu cục trên địa bàn thuộc hệ thống Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh để nhân viên Bưu điện tới nhận hồ sơ tại đơn vị, theo đúng quy trình nộp hồ sơ qua Bưu điện tại Công văn số 3592/BHXH-TNQLHS ngày 14/11/2014 (đa gửi cho các đơn vị).
  Tuy nhiên, cho tới nay các đơn vị sử dụng lao động vẫn đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH và nhiều đơn vị có công văn đề nghị được nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH.
  Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các đơn vị sử dụng lao động phải nộp h sơ và nhận kết quả qua Bưu điện. Bộ phận một cửa trong toàn hệ thống BHXH Thành phố được quyền từ chối nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp nếu đơn vị sử dụng có yêu cầu.
  Lưu ý: Đtránh tình trạng nhận kết quả chậm trễ và xác nhận rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình giao nhận hồ sơ, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động ghi chính xác địa chỉ nhận kết quả trên Phiếu giao nhận hồ sơ và ghi rõ ngày giờ giao hồ sơ cho nhân viên Bưu điện lên bao bì theo mẫu:
  GIAO BƯU ĐIỆN LÚC …… GIỜ ……
  NGÀY ….. THÁNG …… NĂM …..
  Khi nhận kết quả từ cơ quan BHXH, đối chiếu với thời điểm BHXH gửi. Nếu quá hai ngày hoặc kết quả không đúng với thực tế thì có văn bản thông báo với cơ quan BHXH để có biện pháp xử lý./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BHXH CÁC Q/H;
  - Website BHXH Tp;
  - Hộp thư ĐT các ĐVSDLĐ;
  - Lưu VT, TNQLHS.
  GIÁM ĐỐC
  Cao Văn Sang

   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới