logo

Thông báo 2298/TB-BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Văn bản liên quan

Văn bản mới