logo

Công văn 1783/CHHVN-TCCB thực hiện các quy định mới về công tác cán bộ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1783/CHHVN-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Sang
  Ngày ban hành: 27/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

  -------

  Số: 1783/CHHVN-TCCB
  V/v
  : Thực hiện các quy định mới về công tác cán bộ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Các Tổ chức giúp việc Cục trưởng;
  - Các đơn vị trực thuộc Cục.

   

  Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các quy định liên quan đến công tác cán bộ, gồm:

  - Quy định số 163-QĐi/BCSĐ ngày 22/4/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về công tác luân chuyển cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải;

  - Quy định số 186-QĐi/BCS ngày 03/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải;

  - Quyết định số 748/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải;

  - Quyết định số 754/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.

  Thực hiện các quy định trên, hiện nay Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) đang tiến hành xây dựng các quy định để cụ thể hóa các quy định của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về công tác tổ chức cán bộ của Cục. Do đó, trong thời gian chưa ban hành các quy định mới về công tác cán bộ, Cục HHVN yêu cầu:

  1. Các cơ quan, đơn vị chủ động cập nhật các quy định trên của Bộ GTVT tại Trang Thông tin điện tử Cục HHVN theo địa chỉ: “www.vinamarine.gov.vn - Văn bản mới ban hành” và áp dụng các quy định của Bộ GTVT cho công tác cán bộ tại đơn vị mình, trong đó chú ý: Các trường hợp đang thực hiện quy trình cán bộ theo Quyết định số 352/QĐ-CHHVN ngày 08/5/2015 của Cục trưởng Cục HHVN về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Cục HHVN và các quy định khác có liên quan thì tiếp tục thực hiện các quy định đó.

  2. Phòng Tổ chức cán bộ

  - Chủ trì xây dựng, tham mưu trình Ban thường vụ và Lãnh đạo Cục các quy định của Cục về công tác cán bộ để cụ thể hóa các quy định của Bộ GTVT bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại Cục.

  - Chủ động hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục trong công tác cán bộ; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các Phó Cục trưởng;
  - Đảng ủy Cục HHVN;
  - Trang Thông tin điện tử Cục HH VN;
  - Lưu: VT, TCCB(02b)

  CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Xuân Sang

   

   

                                                                      

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới