logo

Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương

Văn bản liên quan

Văn bản mới