logo

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Sóc Trăng quy định tiêu chuẩn chức danh với Trưởng, Phó Trưởng phòng Sở GTVT

Văn bản liên quan

Văn bản mới