logo

Thông báo 4842/TB-BNN-TCCB xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4842/TB-BNN-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
  Ngày ban hành: 09/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 9/7/2019, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo 4842/TB-BNN-TCCB về việc xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y.

  Trong đó, Cục Bảo vệ thực vật cần tuyển 13 công chức và Cục Thú y cần tuyển 4 công chức.

  Việc xét tuyển được tiến hành 2 vòng:

  Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển;

  Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn.

  Phiếu đăng ký dự tuyển được nộp tại Văn Phòng Cục Bảo vệ thực vật - 149 Hồ Đắc Di và Văn phòng Cục Thú y - 15 ngõ 78 đường Giải Phóng, Hà Nội.

  Thời gian nhận phiếu từ 12/7 đến hết 12/8/2019 trong giờ hành chính.

  Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

 • BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  --------------
  Số: 4842/TB-BNN-TCCB

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

                                                Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  Xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

  -------------------------

   

  Căn cứ Kế hoạch số 4708/KH-BNN-TCCB ngày 04/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét tuyển công chức làm việc tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa của Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y, Bộ thông báo xét tuyển công chức như sau:

  1. Số lượng tuyển dụng:

  - Cục Bảo vệ thực vật: 13 công chức vào 01 vị trí việc làm.

  - Cục Thú y: 4 công chức vào 1 vị trí việc làm.

  2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

  a) Điều kiện chung: theo quy định tại khoản 1 Điều 36 và khoản 2 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức.

  b) Điều kiện cụ thể: theo bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (kèm theo Thông báo này).

  3. Nội dung và hình thức xét tuyển:

   a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của Vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

  b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

  Nội dung, hình thức xét tuyển chi tiết theo quy định tại khoản 1, 2, Điều 12 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông báo của Bộ được đăng trên website www.mard.gov.vn, www.ppd.gov.vn, www.cucthny.gov.vn và niêm yết tại Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiêm dịch thực vật có nhu cầu tuyển dụng công chức và Cục Thú y, Trạm Kiểm dịch động vật có nhu cầu tuyển dụng công chức.

  4. Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

  - Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật, điện thoại: 024.3857.4663; 024.3533.0362, Địa chỉ: số 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

  - Văn phòng Cục Thú y, điện thoại: 024.38696788. Địa chỉ: số 15 Ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 12/7/2019 đến hết ngày 12/8/2019 (trong giờ hành chính).

  6. Xét duyệt Phiếu dự tuyển tại đơn vị và thu lệ phí dự tuyển:

  Trên cơ sở đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại khoản 2 nêu trên và Phiếu dự tuyên, Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y tổ chức xét duyệt Phiếu dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ (không đủ) tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển với mức thu 500.000 đồng/thí sinh đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển (trường hợp có từ 100 thí sinh trở lên theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính); báo cáo danh sách và nộp phí dự tuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 29/8/2019.

  7. Các quy định khác: thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Nội vụ;

  Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức - Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT – số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 08043375./.

  Nơi nhận:

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Thứ trưởng Hà Cộng Tuấn (để b/c);

  - TT Tin học & Thống kê (để th/báo);

  - Cục Bảo vệ thực vật (để th/h);

  - Cục Thú y (để thh);

  - Vụ Tổ chức cán bộ (để th/h);

  - Lưu: VT, TCCB.

   

  TL. BỘ TRƯỞNG

  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Minh Nhạn

   

   

  BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  --------------

   

   

   

  BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CỤC THÚ Y

  (Kèm theo Thông báo số 4842/TB-BNN-TCCB ngày 09/07/2019
  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  ------------------------

   

   

  Số

  TT

  Vị trí việc làm tuyển dụng

  Chức trách,

  nhiệm vụ

  Tiêu chuấn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

   

  I.

  CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

   

   

  - Kiểm dịch thực vật

  - Mã ngạch: 09.319

  - Số lượng tuyển dụng: 13, gồm:

  1. Cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Trạm Kiểm dịch thực vật Lạch Huyện, Chi Cục Kiểm dịch thực vùng I, Hải Phòng.

  - Số lượng: 02.

  2. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Trạm Kiểm dịch thực vật Móng Cái, Chi Cục Kiểm dịch thực vùng I, Hải Phòng.

  • Số lượng: 01.

  3. Trạm Kiểm dịch thực vật Mộc Bài, huyện Bến cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Kiểm dịch thực vùng II, TP. Hồ Chí Minh.

  • Số lượng tuyển dụng: 02.

  4. Cửa khẩu Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II, TP. Hồ Chí Minh.

  • Số lượng tuyển dụng: 01

  - Giám định dịch hại kiểm dịch thực vật;

  - Kiểm dịch hàng xuất nhập khẩu;

  - Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất nhập khẩu.

  - Nắm được đường

  lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao;

  - Nắm được những quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thông lệ, tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch thực vật;

  - Nắm được các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kiểm dịch thực vật và các thông tin khoa học kỹ thuật có liên quan;

  - Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/ chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Trồng Trọt, Khoa học cây trồng, Cây trồng, Nông học, Sinh học;

  - Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và ĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và TT.

   

  5. Trạm Kiểm dịch thực Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV, Bình Định

  • Số lượng tuyển dụng: 01.

  6. Cửa khẩu Tân Thanh, Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Lạng Sơn.

  • Số lượng tuyển dụng: 01.

  7. Cửa khẩu Chi Ma, Trạm Kiểm dịch thực vật Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Lạng Sơn.

  • Số lượng tuyển dụng: 01.

  8. Cửa khẩu Lào Cai, Trạm Kiểm dịch thực vật tỉnh Lào Cai.

  • Số lượng tuyển dụng: 02.

  9. Trạm Kiểm dịch thực vật Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

  • Số lượng tuyển dụng: 01.

  10. Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Trạm Kiểm dịch thực vật Mỹ Thới, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

  • Số lượng tuyển dụng: 01

   

  - Hiểu biết về các thủ tục, nguyên tắc hành chính Nhà nước có liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật;

  - Có hiểu biết về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị có liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật.

   

  II

  CỤC THÚ Y

   

   

   

   

  - Kiểm dịch viên động vật

  - Mã ngạch: 09.316

  - Số lượng tuyển dụng: 04, gồm:

  1. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trạm Kiểm dịch động vật Cha Lo, Chi cục Thú y vùng III.

  • Số lượng 01.

  2. Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Trạm Kiểm dịch động vật Bình Hiệp, Chi cục Thú y vùng VI.

  • Số lượng: 01.

   

  Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ trước khi xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.- Nhiệm vụ:

  + Đánh giá hồ sơ

  - Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học thú y;

  - Nắm được pháp luật về thú y hiện hành;

  - Cần biết được luật thú y của một số nước trong khu vực;

  - Hiểu biết về tâm lý xã hội, luật pháp của

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành:

  + Chi cục Thú y vùng III: ngành/chuyên ngành Thú y. Chăn nuôi Thú y;

  + Chi cục Thú y vùng VI: ngành/chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản;

  + Chi cục Kiểm dịch động

   

  3. Cửa khẩu chính Mường Khương, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai, Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai.

  • Số lượng : 01.

  4. Cửa khẩu Tân Thanh xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Trạm Kiểm dịch động vật Tân Thanh, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn

  • Số lượng: 01.

  kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, tình hình dịch bệnh động vật tại nơi xuất phát và tại nơi đến của động vật;

  + Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định và chịu trách nhiệm về những kết quả kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

  Nhà nước để giải quyết công việc chuyên môn được giao một cách chính xác nhanh gọn;

  - Biết tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra và có khả năng tập hợp tổ chức phối hợp các ngành liên quan để triển khai công việc đạt hiệu quả.

  vật vùng Lào Cai: ngành/ chuyên ngành Thú y;

  + Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn: ngành/chuyên ngành Thú y;

  - Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Có chứng chỉ tin học với

  trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   

                               
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  (Kèm theo Thông báo số 4842/TB-BNN-TCCB ngày 09/07/2019
  của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   ......, ngày ......tháng ....năm ......

   

   

   

   

   


  Dán ảnh (4x6)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

   

  Vị trí dự tuyển(1): …………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………

  ……………………………………………………………………....

   

  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Họ và tên:................................. Ngày, Tháng, năm sinh:........................ (3) Nam □ Nữ □

  Dân tộc:................................... Tôn giáo: .............................................................................

  Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:................................. Ngày cấp: ..........................

  Nơi cấp: ..................................................................................................................................

  Số điện thoại di động để báo tin:................................. Email: ............................................

  Quê quán: ..................................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................

  Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  Tình trạng sức khỏe:....................... Chiều cao:.................... ... Cân nặng: ..................... kg

  Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………………………..

  Trình độ văn hóa: ...................................................................................................................

  Trình độ chuyên môn:.................................................. Loại hình đào tạo: …………………

  II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

  Ngày, tháng, năm cấp văn

  Bằng, chứng chỉ

  Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

  Trình độ văn bằng, chứng chỉ

  Số hiệu của văn bảng, chứng chỉ

  Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

  Ngành đào tạo

  Hình thức đào tạo

  Xếp loại bằng, chứng chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Gửi kèm theo bản phô tô văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

  III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:

  Ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

  Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

   

   

   

   

   

  * Gửi kèm theo bản phô tô bảo hiểm xã hội, các quyết định tuyển dụng, các hợp đồng lao động (nếu có).

  IV. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

  (Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

  Miễn thi ngoại ngữ do:.......................................................................................................

  Miễn thi tin học do:.............................................................................................................

  V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

  …………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………..

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

   

  NGƯỜI VIẾT PHIẾU

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

  (2) Ghi đúng tên đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng:

  (3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ở Nam, Nữ.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
  Ban hành: 15/03/2010 Hiệu lực: 01/05/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  Ban hành: 24/01/2014 Hiệu lực: 16/03/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
  Ban hành: 11/03/2014 Hiệu lực: 28/04/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 29/11/2018 Hiệu lực: 15/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 4842/TB-BNN-TCCB xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 4842/TB-BNN-TCCB
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/07/2019
  Hiệu lực: 09/07/2019
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới