logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 7405/VPCP-QHĐP về việc xin chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; lập Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Văn bản liên quan

Văn bản mới