logo

Kế hoạch 468/KH-UBND An Giang thực hiện Kết luận 23-KL/TU về xây dựng và phát triển Tp.Châu Đốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 468/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Vương Bình Thạnh
  Ngày ban hành: 14/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIAN
  G

  ----------------

  Số: 468/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------------

                    An Giang, ngày 14 tháng  8  năm 2017

   

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020,

  định hướng đến năm 2025

   

  Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch với những nội dung như sau:

  I. MỤC TIÊU

  Giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ kỷ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế trong liên kết vùng và lợi thế so sánh của địa phương. Xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc thành đô thị du lịch sông nước mang đậm bản sắc của miền Tây Nam Bộ, văn minh, xanh, sạch, hiện đại và là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Châu Đốc cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I; lượng du khách tăng từ 5-10%; doanh thu thông qua chợ tăng 10 - 12%/năm.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  1. Xác định thương mại và du lịch giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của thành phố

  1.1. Công tác quy hoạch

  - Khẩn trương triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai quy hoạch chi tiết theo hướng đặt Châu Đốc trong bối cảnh phát triển chung của tỉnh và của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thay đổi tư duy quy hoạch sang hướng thu hút các nguồn lực từ xã hội, phát triển theo từng cụm đô thị.

  - Tiếp tục thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050, dự kiến trong năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035 tầm nhìn 2050.

  - Tập trung thực hiện và triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Châu Đốc; thiết lập kỷ cương trong quản lý và chấp hành quy hoạch khi được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

  1.2. Tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại – dịch vụ và du lịch, đầu tư nâng chất hệ thống chợ, siêu thị theo hướng hiện đại, phục vụ du khách

  - Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải nhằm phát huy tối đa lợi thế là điểm đầu mối giao thương với 4 khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh, từ đó, thúc đẩy tăng cường liên kết với thị trường trong tỉnh An Giang, trong Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nước bạn Campuchia.

  - Tiếp tục thực hiện tốt Đề án Phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
  và quản lý an ninh trật tự - văn minh thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc, trong đó, tập trung thực hiện các nội dung sau: 

  + Doanh thu thông qua chợ bình quân giai đoạn 2016 - 2025 tăng 10 - 12%.

  + Đến năm 2020, xây dựng một chợ nông sản an toàn, trên địa bàn thành phố có 01 chợ hạng I, 02 chợ hạng II, 07 chợ hạng III và 100% chợ đô thị đạt chuẩn trật tự - vệ sinh.

  + Đến năm 2025, phát triển mới 1 trung tâm thương mại ở phường Vĩnh Mỹ, 03 siêu thị (siêu thị Trưng Vương và siêu thị Vĩnh Mỹ và siêu thị Châu Thới 1), 02 chợ hạng II và 03 chợ hạng III; tổ chức di dời các chợ tạm (chợ Giồng - phường Vĩnh Mỹ)chợ tự phát không đảm bảo vệ sinh, an toàn trật tự.

  + Hoàn thành chuyển đổi 50% số chợ trên địa bàn thành phố sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; hoàn thành chuyển đổi 70% số chợ do Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) quản lý trực tiếp hoặc do Tổ quản lý, cá nhân quản lý chợ sang hình thức Ban quản lý chợ hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, có thể quản lý một hoặc một số chợ trên địa bàn.

  + Thành lập và phát triển cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn để xây dựng các chợ cửa khẩu (chợ biên giới Vĩnh Nguơn), tạo lợi thế cạnh tranh, tăng cường giao thương hàng hoá với nước bạn Campuchia nhằm xây dựng Châu Đốc trở thành địa bàn kinh tế mở.

  + Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư, mở rộng biên mậu thông qua việc tổ chức các hội chợ thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và có thế mạnh của Châu Đốc với các doanh nghiệp Campuchia và các doanh nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

  - Phát triển lĩnh vực du lịch phải trên cơ sở phát huy một cách hiệu quả những lợi thế, tiềm năng của địa phương, đưa Châu Đốc trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang, của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó:

  + Xác định phát triển du lịch tâm linh làm chủ đạo, đồng thời, mở rộng đa dạng hóa các lại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng,… phục vụ du khách. Giai đoạn 2016-2020, số khách du lịch tăng trung bình 8,1%/năm, giai đoạn 2021-2025 tăng 9%/năm.

  + Hoàn thiện trước các yếu tố hạ tầng xây dựng cơ bản, đảm bảo an ninh trật tự nhưng an toàn và vui tươi để thu hút du khách trong và ngoài nước, giữ chân du khách lưu trú kể cả khách du lịch tại Châu Đốc cũng như khách du lịch núi Cấm (Tịnh Biên) về lưu trú ở Châu Đốc. Cụ thể:

  (+) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo đề cương đã được phê duyệt và sớm trình Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu du lịch cấp quốc gia Núi Sam; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch để phấn đấu đến năm 2020 khu du lịch Núi Sam cơ bản đạt các tiêu chí của khu du lịch quốc gia, đồng thời, đến năm 2025 Khu du lịch quốc gia Núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh, vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xúc tiến quảng bá cho Khu du lịch quốc gia Núi Sam trong Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch chung của tỉnh An Giang và vùng Tây Nam Bộ.

  (+) Hình thành các khu phố ẩm thực, phố đi bộ, biểu diễn đua bò theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng để phục vụ khách du lịch,… trong đó, chú ý đến việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt khu trước cổng chính Miếu Bà Chúa Xứ cần có phương án quy hoạch địa điểm buôn bán để đảm bảo tính trang nghiêm.

  (+) Hình thành loại hình câu lạc bộ hoặc đội văn nghệ Chăm, Khmer, đàn ca tài tử......Đồng thời xây dựng một ráp hát nhỏ trên dưới 400 khách định kỳ biểu diễn để phục vụ khách du lịch.

  (+) Quy hoạch và phát triển bến tàu du lịch, có từ 6 đến 10 cầu tàu để phục vụ cho nhu cầu đón khách du lịch tham quan đường sông, tàu dịch vụ, nhà hàng trên sông, cầu tàu liên vận phục vụ khách du lịch đường dài trên sông.

  (+) Huy động nguồn lực và đẩy mạnh kêu gọi nguồn lực đầu tư vào các dịch vụ vui chơi giải trí, đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp. Trong đó, chú trọng thực hiện các sản phẩm du lịch như: đầu tư khu vui chơi phức hợp khu vực Núi Sam, cáp treo Núi Sam, khu du lịch sinh thái Vĩnh Mỹ, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Núi Sam, khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô, khai thác phát triển dọc tuyến N1, xây dựng di dời vườn tượng Núi Sam, khu đất nông lâm kết hợp du lịch sinh thái xã Vĩnh Tế…

  (+) Thực hiện trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đảm bảo phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao vị thế hình ảnh Châu Đốc, thu hút du khách theo cả hai hướng “tâm linh” và “thắng cảnh”.

  (+) Tổ chức Tháng du lịch An Giang gắn với lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam định kỳ hằng năm để góp phần thu hút lượng khách lưu trú, tăng doanh thu từ lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch có liên quan.

  (+) Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, thay đổi và nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi người dân trong nhiệm vụ phát triển du lịch của địa phương, gắn với việc tăng cường thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.

  (+) Thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch: trang bị, bố trí các hạ tầng kỹ thuật vệ sinh môi trường, xử lý các khu, điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc

  1.3. Tập trung chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

  - Huy động mọi nguồn lực thực hiện chỉnh trang đô thị tập trung phát triển trên nền các trục không gian chủ đạo: trục Châu Đốc - Núi Sam và trục Kênh Vĩnh Tế - Công viên trung tâm đô thị, phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2020, thành phố Châu Đốc cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I.

  - Tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, vốn ODA để ưu tiên thực hiện hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố như: cầu Châu Đốc, tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam (kết hợp bãi đậu xe), Tuyến đường dẫn cầu Cồn Tiên đến khu công viên văn hóa Núi Sam, đường Phan Đình Phùng nối dài, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Hồng Phong, đường Hoàng Đạo Cật, đường từ Tôn Đức Thắng đến khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ, Kè bờ sông – chợ Châu Đốc và tuyến kè từ kênh Vĩnh Tế đến Kênh Đào gắn với thích ứng biến đổi khí hậu,…

  - Đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp tuyến Quốc lộ 91 đoạn từ Châu Đốc đến Tịnh Biên, hoàn thành dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A).

   - Tăng cường cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị thành phố, tập trung thực hiện các nội dung như: tăng cường công tác lặp lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm trên địa bàn (kênh Giồng, di dời các lò giết mổ ra khỏi nội ô thành phố,...); xây dựng các tuyến đường không rác, không lấn chiếm… giải quyết tình trạng ô nhiễm về nước thải, rác thải sinh hoạt tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố.

  1.4. Đầu tư nâng chất, giữ vững các tiêu chí đối với 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, vừa phục vụ khách du lịch vừa tạo giá trị gia tăng

  - Đầu tư nâng chất, giữ vững các tiêu chí đối với 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  + Tiếp tục thực hiện Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc thực hiện duy trì, nâng chất xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 – 2020.

  + Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, hỗ trợ học nghề và tạo việc làm; phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm, 02 xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%.

  + Tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố; bố trí sử dụng đất đai phù hợp; tham gia quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa, phòng tránh các nguy cơ thiên tai.

  + Xây dựng và triển khai Kế hoạch thành lập phường Vĩnh Châu và phường Vĩnh Tế thuộc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang lộ trình thực hiện đến năm 2020.

  - Tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, vừa phục vụ khách du lịch vừa tạo giá trị gia tăng:

  + Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Châu Đốc giai đoạn 2016 -2020, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, cánh đồng lớn, sản xuất các mặt hàng nông sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với phục vụ sản phẩm du lịch, hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ cho các cơ sở chế biến nông sản ở nông thôn, trong đó, triển khai xây dựng Cánh đồng lớn khu vực bờ Bắc quốc lộ 91 – 955A.

  + Thực hiện thí điểm, từng bước nhân rộng các mô hình trồng các loại rau màu, hoa cây kiểng, cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, mô hình nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu địa phương và khách tham quan, du lịch cúng viếng; mở rộng sản xuất lúa giống cung cấp thị trường thành phố và xuất khẩu sang Campuchia.

  2. Về văn hóa – xã hội

  2.1. Chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế mũi nhọn là thương mại – dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị

  - Phát triển hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thao theo phương châm văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và thiết thực với đời sống của người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt gắn với phát triển du lịch. Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng văn hóa thông tin – thể dục thể thao từ thành phố đến cơ sở. Xã hội hóa đầu tư các khu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh xây dựng công trình văn hóa tạo dấu ấn đối với khách tham quan du lịch.

  - Đầu tư xây dựng mạng lưới y tế từng bước hiện đại, hoàn chỉnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, góp phần tăng chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Châu Đốc. Đến năm 2020 phát triển Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc đạt hạng 1 với quy mô 700 giường và định hướng đến năm 2030 đạt quy mô 800 giường. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

  - Thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Hướng đến phát triển thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo công bằng về khả năng tiếp cận của mọi người dân đối với mọi lĩnh vực.

  - Từ nay đến năm 2025, thành phố Châu Đốc tập trung phát triển nguồn nhân lực cũng như đẩy mạnh thu hút nhân lực vào lĩnh vực trọng tâm của thành phố như nhân lực có trình độ cao về quản trị du lịch, quản trị thương mại; đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị. Đồng thời, khuyến khích mọi thành phần trong và ngoài thành phố nêu cao tinh thần học tập và phát triển khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và thương mại, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực du lịch và thương mại của thành phố.

  2.2. Nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, tạo hình ảnh thân thiện, hài hòa để thu hút và giữ chân du khách

  - Tiếp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phường Văn minh đô thị trên địa bàn thành phố kết hợp với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn hình ảnh du lịch của thành phố Châu Đốc.

  - Tăng cường công tác kiểm tra để uốn nắn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mọi lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, an ninh trật tự xã hội, cảnh quan đô thị, nếp sống văn hóa…để góp phần thúc đẩy việc xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp.

  3. Về quốc phòng – an ninh

  3.1. Giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự - an toàn xã hội, an toàn giao thông nói chung, khu vực biên giới nói riêng

  - Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn thành phố, đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh quốc phòng tại các tuyến biên giới, giữ vững quốc phòng – an ninh phải gắn với phát triển kinh tế biên giới vững mạnh. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra để nắm chắc, đánh giá đúng tình hình và dự báo đúng các tình huống, nhất là trên tuyến biên giới và các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong nội địa theo tinh thần không để bị động, bất ngờ. Phát hiện kịp thời âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động đối phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa.

  - Xây dựng các tuyến tuần tra biên giới vững chắc, an toàn, đồng thời, phát huy hiệu quả tối đa trong ngăn chặn các loại hình hoạt động phi pháp xuyên biên giới và các tổ chức hoạt động chống phá. Triển khai nhanh các công trình, các tuyến huyết mạch cả về phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng như: Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ Cửa khẩu Bắc Đai theo bờ Tây sông Châu Đốc đến cầu Chắc Ri, phường Vĩnh Ngươn, dài 21,2 km và Đoạn từ cầu Chắc Ri (phường Vĩnh Ngươn) theo bờ bắc kênh Vĩnh Tế đến đồn Biên phòng Vĩnh Gia dài 50,5 km); Đường từ trung tâm thành phố ra biên giới (đồn biên phòng Vĩnh Ngươn), tiến ra đường tuần tra và kết nối đến các cửa khẩu; các tuyến đường thủy liên biên giới có ý nghĩa quan trọng trong giao thương và phòng thủ.

  - Tổ chức tốt quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về quốc phòng – an ninh cho các đối tượng đúng theo quy định, đặc biệt, là cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban ngành, phường xã nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và địa phương. Nội dung quán triệt tập trung vào Luật Quốc phòng số 39/2005/QH ngày 14/6/2005 của Quốc hội (khoá XI); Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX, khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới”; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/5/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chương trình hành động số 30-CTr/Tu, ngày 24/7/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCHTW (Khóa X) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.…. và các Chỉ thị, hướng dẫn của tỉnh và Quân khu về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hình mới, nhằm tạo sự thống nhất từ thành phố đến cơ sở.

  - Duy trì và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ, Kế hoạch số 21/KH-UBND của UBND thành phố Châu Đốc về xử lý, đón nhận Việt kiều, nhân dân, lực lượng vũ trang Campuchia và người nước thứ 3 chạy sang Việt Nam lánh nạn khi có tình huống.

  - Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020.

  3.2.  Chấn chỉnh, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội gắn với nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, tội phạm buôn bán người, buôn lậu qua biên giới

  - Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ; Quy chế số 740/QCPH/CA-QS-BP, ngày 14/10/2012 của Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh An Giang và Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng.

  - Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân biên giới phát huy tốt phong trào “quần chúng tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh khóm, ấp khu vực biên giới”, đặc biệt là phong trào” toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh của quần chúng ra sức phát triển kinh tế, xã hội các xã, phường biên giới gắn với nâng chất chương trình mục tiêu quốc gia “nông thôn mới” và văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Có chính sách phù hợp để người dân chuyển đổi ngành nghề, không đai vác hàng lậu, không sang Campuchia làm ăn trái phép, không sang Campuchia đánh bắt thủy sản trái phép…

  - Công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu trái phép, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa các lực lượng, việc liên kết giữa các địa phương theo tính chất chỉ đạo và báo cáo cần phải có tính thông suốt, gắn chặt và đảm bảo tính chính xác về thông tin, tính kịp thời và hiệu quả trong công tác ngăn ngừa và truy quét tội phạm, đăc biệt là đối với tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, buôn lậu qua biên giới…

  - Thực hiện các Chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch về “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và các mô hình phòng chống tội phạm bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền, giáo dục, ký kết các giao ước thi đua xây dựng xã, phường, cơ quan, trường học tự quản, đảm bảo an ninh trật tự …nhằm tạo bước đột phá việc thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường tuyên truyền trong người dân không sang Campuchia đánh bắt thủy sản trái phép, thực hiện tốt về quy chế khu vực biên giới đất liền, không được gây mâu thuẫn, xung đột gây phức tạp tình hình an ninh biên giới.

  3.3. Giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền và các lực lượng vũ trang Campuchia

  Tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Boray Chulsa, tỉnh Takeo, vương quốc Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới, công tác phân giới cắm mốc. Tăng cường nguồn lực đầu tư, thực hiện có hiệu quả chính sách ổn định dân cư, phát triển sản xuất tại khu vực biên giới, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  4. Về xây dựng hệ thống chính trị

  4.1. Tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh PCI, xem đây là động lực quan trọng để cải thiện môi trường thu hút đầu tư cho thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

  - Thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020 gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang, Chương trình hành động số 377/CTr-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

  - Cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác thành phố. Trọng tâm cải cách là công chức, công vụ và chất lượng dịch vụ công do các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

  - Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 10/4/2014 về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/4/2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang; Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định xin lỗi tổ chức, công dân vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

  - Cải cách bộ máy hành chính các cấp, bố trí và sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng người, đúng việc. Cải cách hành chính trên địa bàn cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh và Trung ương, nhằm sớm ổn định và hình thành bộ máy hành chính gọn nhẹ có đủ năng lực, tạo được lòng tin trong nhân dân, tạo ra môi trường tốt để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.

  - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

  - Đào tạo nâng cao năng lực, cả về nhận thức, tư tưởng và năng lực công tác cho cán bộ từ cấp cơ sở đến thành phố. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như thu hút nguồn nhân lực nhằm quản lý và phục vụ bộ máy hành chính công vận hành đạt tiêu chuẩn của một đô thị văn minh hiện đại - xanh – sạch - đẹp và thân thiện với du khách.

  4.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo của phong trào. Tăng cường hiệu việc phản biện, giám sát xã hội, tập hợp, phát huy tốt sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn mới

  - Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là sự phản hồi của xã hội đối với các hoạt động lãnh đạo, quản lý của thành phố.

  - Thực hiện tốt các cơ chế về hoạt động giám sát và phản biện xã hội giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên và cơ chế phối hợp Mặt trận với hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố.

  - Phát huy vai trò nhân dân làm chủ, từng bước nâng cao văn hóa dân chủ cho người dân. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về pháp luật cơ bản cho công dân, giúp người dân nắm vững được quyền và nghĩa vụ cơ bản, biết được nguyên tắc pháp quyền như Nhà nước, công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép; công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

  4.3. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ tâm huyết, trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển. Tập trung lãnh đạo, quán triệt để xây dựng và triển khai Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương chung của tỉnh

  - Tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến xã phường được trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và thị xã về công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thị xã.

  - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành. Phát huy hiệu quả chỉ đạo, điều hành bằng chương trình công tác với những đầu công việc cụ thể nhằm lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

  - Kết hợp cải cách hành chính với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị và gần gũi nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước.

  - Thường xuyên kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

  - Quan tâm công tác tạo nguồn, công tác quy hoạch cán bộ và tập trung lãnh đạo, quán triệt để xây dựng và triển khai Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương chung của tỉnh.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch này Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương mình, phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm. Các Sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công của ngành mình triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Đồng thời, tích cực phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

  2. Các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc cần tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ vào ngày 10 tháng 12 hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

  3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch này, các sở, ban ngành tỉnh, UBND thành phố Châu Đốc chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

   

  Nơi nhận:

  - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

  - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

  - Sở, Ban, ngành tỉnh;

  - UBND huyện, thị xã, TP;

  - Lãnh đạo VP, Các phòng thuộc VP;

  - Lưu VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

  Vương Bình Thạnh

   

  PHỤ LỤC

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

  VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 14/8./2017 của UBND tỉnh An Gang)

   

  STT

  Lĩnh vực và nội dung công việc

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  I

  Xác định thương mại và du lịch giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế

  1

  Công tác quy hoạch

  1.1

  Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc đến năm 2025, và định hướng đến năm 2030

  UBND thành phố Châu Đốc

  các sở, ngành liên quan

  2017

  1.2

  Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai, quy hoạch chi tiết của thành phố theo hướng đặt Châu Đốc trong bối cảnh phát triển chung của tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long, thay đổi tư duy quy hoạch sang hướng thu hút các nguồn lực từ xã hội, phát triển theo từng cụm đô thị.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan

  Hàng năm

  1.3

  Khẩn trương điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố Châu Đốc đến năm 2035, tầm nhìn đến đến 2050.

  Sở Xây dựng

  UBND thành phố Châu Đốc, các sở ngành liên quan

  2017-2018

  1.4

  Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Châu Đốc; lập Quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan Núi Sam theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh AG về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh AG đến năm 2020 và định hướng 2030

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  UBND thành phố Châu Đốc, các sở ngành liên quan

  2017-2020

  2

  Tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại – dịch vụ và du lịch, đầu tư nâng chất hệ thống chợ, siêu thị theo hướng hiện đại, phục vụ du khách

  2.1

  Phấn đấu doanh thu thông qua chợ bình quân giai đoạn 2016 - 2025 tăng 10 - 12%;

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Công thương

  2017-2020

  2.2

  Đến năm 2020 xây dựng một chợ nông sản an toàn, trên địa bàn thành phố có một chợ hạng I, hai chợ hạng II, bảy chợ hạng III và 100% chợ đô thị đạt chuẩn trật tự - vệ sinh

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Công thương

  2017-2025

  2.3

  Tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch phụ vụ du khách như: khu vui chơi giải trí phức hợp Núi Sam, khu du lịch sinh thái Vĩnh Mỹ, khai thác phát triển dọc tuyến N1.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.4

  Tạo điều kiện phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương, nâng cao chất lượng và đa dạng các sản phẩm du lịch

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.5

  Đến năm 2025, phát triển mới 1 trung tâm thương mại ở phường Vĩnh Mỹ, 03 siêu thị (siêu thị Trưng Vương và siêu thị Vĩnh Mỹ và siêu thị Châu Thới 1), 02 chợ hạng II và 03 chợ hạng III; xây dựng 01 chợ nông sản an toàn, tổ chức di dời các chợ tạm (chợ Giồng - phường Vĩnh Mỹ) và chợ tự phát không đảm bảo vệ sinh, an toàn trật tự.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Công thương

  2017-2025

  2.6

  Hoàn thành chuyển đổi 50% số chợ trên địa bàn thành phố sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; hoàn thành chuyển đổi 70% số chợ do Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) quản lý trực tiếp hoặc do Tổ quản lý, cá nhân quản lý chợ sang hình thức Ban quản lý chợ hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, có thể quản lý một hoặc một số chợ trên địa bàn

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Công thương, Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.7

  Thành lập và phát triển cửa khẩu phụ Vĩnh Ngươn để xây dựng các chợ cửa khẩu (chợ biên giới Vĩnh Ngươn), tạo lợi thế cạnh tranh, tăng cường giao thương hàng hoá với nước bạn Campuchia nhằm xây dựng Châu Đốc trở thành địa bàn kinh tế mở

  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

  UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.8

  Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư, mở rộng biên mậu thông qua việc tổ chức các hội chợ thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và có thế mạnh của Châu Đốc với các doanh nghiệp Campuchia và các doanh nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

  Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh An Giang

  UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.9

  Phát triển du lịch tâm linh làm chủ đạo, đồng thời mở rộng đa dạng hóa các lại hình du lịch như: Du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng,… phục vụ du khách.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.10

  Giai đoạn 2016-2020, số khách du lịch tăng trung bình 8,1%/năm, giai đoạn 2021-2025 tăng 9%/năm

  UBND thành phố Châu Đốc

  Các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.11

  Hoàn thiện trước các yếu tố hạ tầng xây dựng cơ bản, đảm bảo an ninh trật tự, sôi động nhưng an toàn và vui tươi giữ chân du khách lưu trú kể cả khách du lịch tại Châu Đốc cũng như khách du lịch núi Cấm (Tịnh Biên) về lưu trú ở Châu Đốc.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.12

  Đẩy mạnh triển khai quy hoạch và tiến độ thực hiện quy hoạch Khu du lịch Núi Sam để đến năm 2020 khu du lịch Núi Sam cơ bản đạt các tiêu chí của khu du lịch Quốc gia, đến năm 2025 Khu du lịch quốc gia Núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh, vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan

  2017

  2.13

  Thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia núi Sam - thành phố Châu Đốc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030” theo Quyết định số 3909/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2015, là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển du lịch. Trong đó chú trọng đến việc Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xúc tiến quảng bá cho Khu du lịch quốc gia Núi Sam trong kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch chung của tỉnh An Giang và vùng Tây Nam Bộ

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, cơ ngành liên quan, phường, xã

  2017-2018

  2.14

  Hình thành các khu phố ẩm thực, phố đi bộ,… trong đó chú ý đến việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt khu trước cổng chính Miếu Bà Chúa Xứ cần có phương án quy hoạch địa điểm buôn bán để đảm bảo tính trang nghiêm

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh, các sở ngành liên quan

  2017-2018

  2.15

  Kế hoạch trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

  Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan

  Hàng năm

  2.16

  Tổ chức Tháng du lịch An Giang gắn với lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam để góp phần thu hút lượng khách lưu trú và chi tiêu tại thành phố Châu Đốc ngày càng nhiều.

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh

  UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ngành liên quan

  Hàng năm

  2.17

  Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài  nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi người dân trong nhiệm vụ phát triển du lịch của địa phương gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường

  Hàng năm

  3.

  Tập trung chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

  3.1

  Thực hiện chỉnh trang đô thị, tập trung phát triển trên nền trục không gian chủ đạo: trục Châu Đốc – Núi Sam và trục kênh Vĩnh Tế - Công viên trung tâm đô thị, phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2020, thành phố Châu Đốc cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và các ngành có liên quan

  2017 - 2020

  3.2

  Tranh thủ các nguồn vốn để ưu tiên thực hiện hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm như: Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam (kết hợp bãi đậu xe); Nâng cấp cải tạo đường lên đỉnh Núi Sam, Tuyến đường từ đường tránh quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  3.3

  Tranh thủ các nguồn vốn để ưu tiên thực hiện hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm như: Tuyến đường dẫn cầu Cồn Tiên đến khu công viên văn hóa Núi Sam, đường Phan Đình Phùng nối dài, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Hồng Phong, đường Hoàng Đạo Cật, đường từ Tôn Đức Thắng đến khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ, Kè bờ sông – chợ Châu Đốc và tuyến kè từ kênh Vĩnh Tế đến Kênh Đào gắn với thích ứng biến đổi khí hậu,…

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải

  UBND thành phố Châu Đốc và các ngành có liên quan

  2017-2020

  3.4

  Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thành phố để đáp ứng mục tiêu là đầu mối giao thương, kết nối của tỉnh và khu vực: Xây dựng thêm một cầu trên sông Hậu để kết nối Quốc lộ 91 với tuyến Quốc lộ N1 nối với Đồng Tháp và kết nối với cửa khẩu Quốc Tế Vĩnh Xương thông qua tuyến tỉnh lộ đường tỉnh 953, xây dựng nâng cấp tuyến Quốc lộ 91 (đoạn nối Châu Đốc với Tịnh Biên), đầu tư tuyến Quốc lộ 91C và một số tuyến giao thông khác, nâng cấp bến xe Châu Đốc là bến xe trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh, xây bến xe tải tập trung cặp đường dẫn cầu Châu Đốc, cầu Cồn Tiên, xây Trung tâm dịch vụ đầu mối tại Cồn Tiên, nâng cấp luồng sông Hậu thành tuyến chính cho tàu lưu thông trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia,…

  Sở Giao thông Vận tải

  UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  3.5

  Tăng cường công tác lặp lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm trên địa bàn thành phố (kênh Giồng, di dời các lò giết mổ ra khỏi nội ô thành phố…); xây dựng các tuyến đường không rác, không lấn chiếm… giải quyết tình trạng ô nhiễm về nước thải, rác thải sinh hoạt tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan

  2017- 2020

  4

  Đầu tư nâng chất, giữ vững các tiêu chí đối với 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, vừa phục vụ khách du lịch vừa tạo giá trị gia tăng.

  4.1

  Tiếp tục thực hiện Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc thực hiện duy trì, nâng chất xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 – 2020.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  4.2

  Xây dựng và triển khai Kế hoạch thành lập phường Vĩnh Châu và phường Vĩnh Tế thuộc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang lộ trình thực hiện đến năm 2020.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  4.3

  Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Châu Đốc giai đoạn 2016 -2020; triển khai xây dựng Cánh đồng lớn khu vực bờ Bắc quốc lộ 91 – 955A.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  4.4

  Thực hiện thí điểm, từng bước nhân rộng các mô hình trồng các loại rau màu, hoa cây kiểng, cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, mô hình nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu địa phương và khách tham quan, du lịch cúng viếng; mở rộng sản xuất lúa giống cung cấp thị trường thành phố và xuất khẩu sang Campuchia.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  II

  Về văn hóa - xã hội

  1

  Chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế mũi nhọn là thương mại – dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị

  1.1

  Phát triển hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thao theo phương châm văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và thiết thực với đời sống của người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt gắn với phát triển du lịch. Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng văn hóa thông tin – thể dục thể thao từ thành phố đến cơ sở. Xã hội hóa đầu tư các khu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh xây dựng công trình văn hóa tạo dấu ấn đối với khách tham quan du lịch.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  1.2

  Thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Hướng đến phát triển thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo công bằng về khả năng tiếp cận của mọi người dân đối với mọi lĩnh vực.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2

  Nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, tạo hình ảnh thân thiện, hài hòa để thu hút và giữ chân du khách.

  2.1

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phường Văn minh đô thị trên địa bàn thành phố kết hợp với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn hình ảnh du lịch của thành phố Châu Đốc.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  2.2

  Tăng cường công tác kiểm tra để uốn nắn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mọi lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, an ninh trật tự xã hội, cảnh quan đô thị, nếp sống văn hóa…để góp phần thúc đẩy việc xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  3

  Về Quốc phòng – An ninh

   

   

   

  3.1

  Giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự - an toàn xã hội, an toàn giao thông nói chung, khu vực biên giới nói riêng

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  3.2

  Triển khai nhanh các công trình, các tuyến huyết mạch song toàn cả về phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng như: Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ Cửa khẩu Bắc Đai theo bờ Tây sông Châu Đốc đến cầu Chắc Ri, phường Vĩnh Ngươn, dài 21,2 km và Đoạn từ cầu Chắc Ri (phường Vĩnh Ngươn) theo bờ bắc kênh Vĩnh Tế đến đồn Biên phòng Vĩnh Gia dài 50,5 km); Đường từ trung tâm thành phố ra biên giới (đồn biên phòng Vĩnh Ngươn), tiến ra đường tuần tra và kết nối đến các cửa khẩu; các tuyến đường thủy liên biên giới có ý nghĩa quan trọng trong giao thương và phòng thủ.

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ngành liên quan

  2017-2020

  3.3

  Tổ chức tốt quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về quốc phòng – an ninh cho các đối tượng đúng theo quy định, đặc biệt, là cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban ngành, phường xã nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và địa phương.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  2017 - 2020

  3.4

  Duy trì và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ, Kế hoạch số 21/KH-UBND của UBND thành phố về xử lý, đón nhận Việt kiều, nhân dân, lực lượng vũ trang Campuchia và người nước thứ 3 chạy sang Việt Nam lánh nạn khi có tình huống

  UBND thành phố Châu Đốc

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;

  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang

  2016-2020

  3.5

  Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020.

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  UBND thành phố Châu Đốc

  2016-2020

  3.6

  Chấn chỉnh, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội gắn với nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, tội phạm buôn bán người, buôn lậu qua biên giới…

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  UBND thành phố Châu Đốc

  2016-2020

  3.7

  Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Quy chế số 740/QCPH/CA-QS-BP, ngày 14-10-2012 của Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh An Giang và Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;

  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang

  2016-2020

  3.8

  Thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân biên giới phát huy tốt phong trào “quần chúng tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh khóm, ấp khu vực biên giới”, phong trào” toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang

  2016-2020

  3.9

  Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu trái phép, ngăn ngừa và truy quét tội phạm, đăc biệt là đối với tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, buôn lậu qua biên giới…

  UBND thành phố Châu Đốc

  Công an tỉnh;

  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang

   

  3.10

  Thực hiện các Chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch về “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và các mô hình phòng chống tội phạm bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trong người dân không sang Campuchia đánh bắt thủy sản trái phép, thực hiện tốt về quy chế khu vực biên giới đất liền, không được gây mâu thuẫn, xung đột gây phức tạp tình hình an ninh biên giới.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang

  2016-2020

  3.11

  Tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Boray Chulsa, tỉnh Takeo, vương quốc Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới, công tác phân giới cắm mốc.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang

  2016-2020

  IV

  Xây dựng hệ thống chính trị

  1

  Tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh PCI. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

  4.1

  Thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020 gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang, Chương trình hành động số 377/CTr-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan

  2016-2020

  4.2

  Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và chỉ đạo điều hành, kết hợp thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã và UBND xã phường, từng bước cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Thông tin truyền thông, Sở Nội vụ

  2017-2020

  4.3

  Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan

  2016-2025

  2

  Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo của phong trào. Tăng cường thực hiện việc phản biện, giám sát xã hội, tập hợp, phát huy tốt sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

  2.1

  Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là sự phản hồi của xã hội đối với các hoạt động lãnh đạo, quản lý của thành phố.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

  2016-2025

  2.2

  Thực hiện tốt các cơ chế về hoạt động giám sát và phản biện xã hội giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên và cơ chế phối hợp Mặt trận với hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

  2016-2025

  3

  Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ tâm huyết, trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển. Tập trung lãnh đạo, quán triệt để xây dựng và triển khai Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương chung của tỉnh.

  3.1

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành. Phát huy hiệu quả chỉ đạo, điều hành bằng chương trình công tác với những đầu công việc cụ thể nhằm lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

  2016-2025

  3.2

  Thường xuyên kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nội vụ tỉnh; các Sở, ngành liên quan

  2016-2025

  3.3

  Quan tâm công tác tạo nguồn, công tác quy hoạch cán bộ và tập trung lãnh đạo, quán triệt để xây dựng và triển khai Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chủ trương chung của tỉnh.

  UBND thành phố Châu Đốc

  Sở Nội vụ tỉnh

  2016-2025

             

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ
  Ban hành: 10/10/2007 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Chưa xác định
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
  Ban hành: 30/12/2013 Hiệu lực: 15/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
  Ban hành: 09/01/2015 Hiệu lực: 09/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Ban hành: 15/05/2016 Hiệu lực: 15/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
  Ban hành: 16/05/2016 Hiệu lực: 16/05/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 468/KH-UBND An Giang thực hiện Kết luận 23-KL/TU về xây dựng và phát triển Tp.Châu Đốc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Số hiệu: 468/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 14/08/2017
  Hiệu lực: 14/08/2017
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vương Bình Thạnh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới