logo

Quyết định 662/QĐ-TTg xuất cấp gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản mới