logo

Thông báo 106/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 106/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 18/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  ________

   

  Số: 106/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

  Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

   
   

                                                                

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2

  ______________

   

  Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng giai đoạn 2. Tham dự buổi họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; liên danh Nhà đầu tư Dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 (Dự án BOO2): Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội (Viettel), Công ty cổ phần đầu tư công nghệ hạ tầng Vietin, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ viễn thông Việt Vương, Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động, ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (hệ thống thu phí tự động) để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ bắt buộc phải triển khai thực hiện, nhằm tạo sự minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội; bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống thu phí tự động còn góp phần quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

  Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và liên danh Nhà đầu tư Dự án BOO2 trong thời gian qua đã nỗ lực đàm phán, đạt được sự thống nhất về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Viettel trong doanh nghiệp dự án (86%), góp phần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án BOO2 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2020.

  Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống thu phí tự còn chậm trễ, chưa đạt yêu cầu đặt ra; vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến Dự án thu phí tự động giai đoạn 1, có thể gây ảnh hưởng đến Dự án BOO2 cần phải được Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý Nhà đầu tư các Dự án, làm chậm tiến độ triển khai toàn hệ thống thu phí tự động, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

  II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

  Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, phấn đấu đưa vào vận hành trong năm 2020, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, không để xảy ra các tồn tại, khuyết điểm như thời gian qua; yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2020; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

  1. Bộ Giao thông vận tải

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý tình huống trong đấu thầu đối với Dự án BOO2 trong điều kiện có sự thay đổi tỷ lệ tham gia vốn của các bên trong liên danh Nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.

  - Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, bảo đảm đưa vào hoạt động đồng bộ trong năm 2020 (trong đó lưu ý phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, cá nhân thuộc Bộ); phối hợp với nhà đầu tư các dự án BOT, Dự án BOO2 và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT thuộc phạm vi quản lý của địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 để Nhà đầu tư Dự án BOO2 triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2, bảo đảm đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.

  - Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, bảo đảm chặt chẽ, khả thi.

  2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho Viettel tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp Dự án BQO2.

  3. Giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo đầy đủ với y ban Thường vụ Quốc hội theo quy định về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (trong đó cần thể hiện rõ ưu điểm, hạn chế, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; đề xuất giải pháp xử lý toàn diện, cũng như cam kết về tiến độ triển khai hệ thống trong thời gian tới).

  4. Giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo toàn diện việc triển khai hệ thống thu phí không dừng (Dự án BOO1 và Dự án BOO2), bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  - Các Bộ: QP, GTVT, TP, KHĐT, TTTT, TC;

  - BCĐ ĐM&PTDN;

  - Tập đoàn CN-Viễn thông Quân Đội;

  - Cty CP đầu tư công nghệ hạ tầng Vietin;

  - Cty CP TMDV viễn thông Việt Vương;

  - Cty CP công nghệ Tiên Phong;

  - Cty TNHH thu phí tự động VETC;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, ĐMDN, KGVX;

  - Lưu VT, CN (3) pvc.

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Mai Tiến Dũng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 106/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 106/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/03/2020
  Hiệu lực: 18/03/2020
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới