logo

Thông báo 301/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 301/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 31/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 301/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------------------
  Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM
  TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA
   
   
  Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự làm việc có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Tỉnh và ý kiến của đại diện các Bộ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:
  1. Đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. 6 tháng đầu năm 2014, Tỉnh đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng ý với nhận định của Tỉnh về những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; phát triển kinh tế - xã hội như chưa tạo được bước bứt phá mạnh; thu hút đầu tư chưa xứng với tiềm năng...
  2. Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh đề ra. Tỉnh cần lưu ý một số việc sau:
  a) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương chủ động có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách hướng phát triển nhanh, bền vững phù hợp với định hướng phát triển chung của Vùng duyên hải miền Trung và cả nước, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm phát triển ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
  b) Tăng cường quản lý nhà nước về Du lịch trên địa bàn:
  - Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn tại các điểm đến du lịch theo phương châm “Mỗi người dân đóng góp cho du lịch một nụ cười” để góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam: An toàn - thân thiện - chất lượng;
  - Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thẩm định kỹ phương án, quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
  c) Chú trọng công tác đào tạo nhân lực du lịch mở. Kêu gọi các trường du lịch có uy tín quốc tế liên kết mở cơ sở đào tạo tại địa phương. Cùng với việc đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học cần đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ trực tiếp làm dịch vụ du lịch.
  d) Đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đầu tư xây dựng các bệnh viện, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
  3. Về các kiến nghị của Tỉnh:
  a) Về đầu tư Dự án Indochina Nha Trang - Peacock Marina Complex và Dự án phát triển phía Đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 154/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2014; Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch sớm có ý kiến bằng văn bản trả lời để Tỉnh triển khai thực hiện dự án trên theo quy định.
  b) Về việc xem xét, phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2014.
  c) Về việc hỗ trợ vốn đầu tư các bệnh viện (Bệnh viện U bướu tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.
  d) Về việc bổ sung vốn cho Tỉnh thực hiện, hoàn thành dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh trong năm 2014: Đồng ý với đề xuất của Tỉnh cần có phương án để hoàn thành dứt điểm, đưa công trình vào phục vụ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  đ) Về việc hướng dẫn nội dung và hỗ trợ kinh phí thực hiện Đại hội thể thao Bãi biển châu Á (ABG) lần thứ 5 năm 2016: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 824/VPCP-V.III ngày 15 tháng 5 năm 2014. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, chương trình Đại hội theo quy định tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
  e) Về việc cho phép thời gian miễn thị thực khách du lịch Nga đến Khánh Hòa là 30 ngày: Đồng ý với đề xuất của Tỉnh; giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ;
  - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TK PTTg Vũ Đức Đam, TGĐ Cổng TTĐT;
  các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KGVX, KTN;
  - Lưu: VT, V.III (3) C 39
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Tùng

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới