logo

Thông báo 323/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 323/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 12/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  ----

  Số: 323/TB-VPCP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

   

                                                                         

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

  tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

  --------------

   

  Ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 07 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; tình hình xây dựng nông thôn mới và đi kiểm tra thực tế dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam; đại diện Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

  Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và của lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong 07 tháng đầu năm 2019. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 06 tháng đầu năm đạt 7,07%, cao hơn bình quân cả nước, các khu vực kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá; trong đó khu vực nông, lâm, ngư nghiệp mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn đạt mức tăng 2,49%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 12,88%, khu vực dịch vụ tăng 6,08%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Trong 07 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,3% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chủ yếu; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 8,3%, khách du lịch tăng 6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 63,3% kế hoạch, tăng 35,7% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới là 366 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 3.928,5 tỷ đồng; thu hút 14 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.574 tỷ đồng, gấp 8,68 lần so với cùng kỳ (trong đó có 02 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.994 tỷ đồng). Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước 07 tháng đạt 72,5% dự toán, tăng 33,5% so với cùng kỳ; chi ngân sách đảm bảo theo yêu cầu, đạt 54,4% dự toán năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ, trong đó giải ngân vốn đầu tư công đạt 48,2% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

  Về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 15 năm (2003-2018), toàn tỉnh thành lập mới 127 hợp tác xã, với 6.155 thành viên, vốn góp là 52,4 tỷ đồng; hàng loạt chính sách hỗ trợ đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ đất đai; hỗ trợ tiếp cận vốn, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và hỗ trợ ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Các hợp tác xã có đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GRDP chung của nền kinh tế, tỷ trọng so với GRDP tăng từ 1,17% (2003) lên 1,7% (2018); tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần giúp nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống.

  Về công tác xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình và đạt kết quả toàn diện, tích cực so với mục tiêu đề ra. Đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao vào cuối năm 2020. Hệ thống hạ tầng giao thông, cấp điện, trường học, mạng lưới thông tin, văn hóa thể thao đã được tập trung đầu tư, tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

  II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

  Cơ bản nhất trí với báo cáo của tỉnh Tiền Giang và ý kiến của các Bộ, cơ quan. Để phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong 07 tháng năm 2019; bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch năm 2019. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như: dự án đường cao tốc Trung Lưong - Mỹ Thuận, dự án cầu Mỹ Thuận 2, dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện các chỉ số về phát triển doanh nghiệp (số lượng, tốc độ phát triển và chất lượng doanh nghiệp); hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch.

  2. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng. Tổ chức Hội nghị tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của địa phương trong tháng 9 năm 2019. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sản phẩm để phục vụ xuất khẩu. Nghiên cứu, phát triển hợp lý công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch và công nghiệp phục vụ nông lâm ngư nghiệp.

  3. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

  4. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; phòng chống, trấn áp các tội phạm ma túy, tín dụng đen, khai thác cát trái phép ...

  III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

  1. Về lựa chọn tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Thực hiện theo quy định của pháp luật; Trường hợp đặc thù, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, có văn bản trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  2. Về bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 cho Dự án.

  3. Về bổ sung vốn cho Dự án nâng cấp đê biển Gò Công: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6271/VPCP-QHĐP ngày 15 tháng 7 năm 2019.

  4. Về vốn thực hiện các công trình xử lý sạt lở cấp bách: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang rà soát, lựa chọn Dự án cấp bách nhất cần phải làm ngay, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc hỗ trợ tỉnh thực hiện Dự án từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

  5. Về dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp:

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để xem xét quyết định việc đổi tên khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp theo đúng thẩm quyền và quy định.

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1630/VPCP-CN ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ; Hướng dẫn tỉnh Tiền Giang thực hiện quy định hiện hành để lựa chọn hình thức đầu tư và nhà đầu tư mới sau khi giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan.

  6. Về dự thảo Nghị định quy định về tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong quý IV năm 2019.

  7. Về việc tăng vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý và sử dụng số vốn đã được giao đúng mục tiêu và hiệu quả, chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hợp tác xã.

  8. Về chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn sau 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, trình Chính phủ trong quý III năm 2020.

  9. Về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp tác xã tác nông, lâm, diêm, ngư nghiệp: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn các hợp tác xã tại địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế; Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Tiền Giang trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  10. Về việc sớm ban hành Nghị định về kiểm toán hợp tác xã: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá thực trạng, những bất cập của quy định hiện hành về kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trên cơ sở đó có hướng dẫn cụ thể hoặc đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới.

  11. Về Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc giao vốn hỗ trợ thực hiện Dự án theo quy định.

  - Nhà đầu tư khẩn trương huy động đủ vốn tự có theo quy định và cam kết; chủ động làm việc với các ngân hàng thương mại liên quan để sớm kết thúc việc đàm phán và ký hợp đồng tín dụng theo đúng quy định.

  - Bộ Giao thông vận tải phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư và hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;        

  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và

  Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;

  - Ngân hàng Nhà nước VN;

  - Liên minh Hợp tác xã VN;

  - BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

  - Ngân hàng Chính sách Xã hội VN;

  - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;

  - Ngân hàng TMCP Công thương VN;

  - Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

  TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: CN, NN, KTTH,

  TKBT, ĐMDN, KGVX, TH;

  - Lưu: VT, QHĐP (03) V.Dũng 17

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Sỹ Hiệp

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  Ban hành: 18/03/2002 Hiệu lực: 18/03/2002 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14
  Ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Ban hành: 22/05/2018 Hiệu lực: 10/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 323/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 323/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/09/2019
  Hiệu lực: 12/09/2019
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới